Generalforsamling 2023: To nye medlemmer i bestyrelsen og ændrede kontingenter

Den sidste onsdag i november afholdt Dansk Skovforening årets ordinære generalforsamling, der bød på valg af to nye medlemmer af foreningens bestyrelse og en ny struktur for kontingenter.

Foto: Liselotte Nissen

Den sidste onsdag i november var der indkaldt til ordinær generalforsamling 2023 i Dansk Skovforening. Her var godt 70 medlemmer mødt op på Vartov i København K – tæt på Dansk Skovforenings nye domicil på Rådhuspladsen – for bl.a. at tage stilling til, hvem der skulle være foreningens nye bestyrelsesmedlemmer.

Som foreskrevet af vedtægterne var fire af bestyrelsens medlemmer på valg i år. Det gjaldt bl.a. foreningen næstformand Niels Otto Lundstedt og bestyrelsesmedlem Vinca Neergaard, der begge modtog genvalg. Derudover var Michael Glud og Silja Nyboe Andersen på valg, og ingen af dem stillede op til bestyrelsen for en ny periode.

Derfor foreslog bestyrelsen to nye kandidater til bestyrelsen: Steen Vincens Riber, direktør for Skovdivisionen i HedeDanmark, og Elise Josephine Moltke-Huitfeldt, ejer af Espe og Bonderup Gods.

Ingen andre kandidater stillede op til posterne, og dermed blev både Steen Vincens Riber og Elise Josephine Moltke-Huitfeldt valgt for de næste to år til bestyrelsen, der igen har alle pladser besat.

Efter generalforsamlingens afslutning holdt den nyvalgte bestyrelse møde, hvor de konstituerede sig. Resultatet blev, at bestyrelsen fortsætter som i den seneste periode med Peter A. Busck som formand for Dansk Skovforening, Niels Otto Lundstedt som næstformand og Bendt Wedell som tredje medlem af foreningens forretningsudvalg.

Ændringer i kontingent

På dagsordenen var også ændrede kontingentsatser foreslået af bestyrelsen. Bestyrelsen havde udarbejdet et forslag til at gøre kontingentstrukturen mere tidssvarende og afspejlende det arbejde, Dansk Skovforening udfører for danske skovejere – et forslag, som blev vedtaget på generalforsamlingen.

Dermed afskaffes hederabatten over fem år med 1/5 hvert år for at afspejle, at der er samme lønsomhed af skovdrift i hedeskov som på andre arealer, og at Dansk Skovforenings arbejde også er det samme. Rabatten har tidligere været på 34 procent og vil pr. 1. juni 2024 være 27 procent.

Derover bliver minimumkontingentet nedsat fra 2030 kr. til 1500 kr. Som følge heraf fjernes rabatten på 350 kr. til skovejende medlemmer på minimumskontingent, og som enten er medlem af en skovdyrkerforening, har en fast forvaltningsaftale med HedeDanmark eller er medlem af Danske Juletræer.

Det blev også besluttet, at kontingentsatserne prisreguleres med fire procent som følge af prisstigningerne i samfundet.

Følgende satser er dermed gældende fra 1. juli 2024 (kr./ha ekskl. Moms):
• Bevoksede arealer: 39,50
• Hedeskov: 28,75
• Ubevoksede arealer: 4,73
• Maksimum kontingent: 77.272 kr.

Kontingentet for personlige medlemmer bliver sat ned fra 1170 kr. til 995 kr. Inkl. moms. Derudover sættes pensionisters kontingent ned fra 720 kr. til 500 kr. Inkl. Moms.

Også studerende kan nu få yderligere rabat på medlemskab – de kan nu blive medlem for 99 kr. Inkl. Moms og dermed få adgang til elektronisk indhold fra Skoven og foreningens nyhedsbrev.

Skovejede medlemmer, der årligt betaler mere end 10.000 kr. ekskl. moms i kontingent, vil kunne modtage ekstra abonnement på foreningens magasin Skoven gratis. Desuden optjener skovejende medlemmer, der har været medlem mere end 5 år, 2 timers gratis rådgivningstimer pr. år fra Dansk Skovforening.

Generalforsamling og konference samme dag

I år blev Dansk Skovforenings generalforsamling afholdt umiddelbart i forlængelse af vores årlige skovpolitiske konference på Christiansborg – den kan du læse mere om her.