Finansloven sender 100 mio. til Klimaskovfonden

Tidens fokus på skovrejsning afspejler sig ikke kun i regeringsgrundlagets ambition om at rejse 250.000 ha yderligere skov i Danmark, men går også igen på Finansloven for 2024, der netop er blevet fremsat. Her er der afsat 100 millioner kroner til skovrejsning og lavbundsprojekter gennem Klimaskovfonden.

Foto: Bo Kristiansen

Det var et næsten enigt folketing, der mandag den 27. november kunne præsentere finansloven for 2024, hvor det ”Det grønne område” er en udvalgt prioritet.

Her er der blandt andet afsat penge til Klimaskovfonden, der støttes med 100 millioner kroner. Dermed kan Klimaskovfonden fortsætte sit arbejde med bl.a. tilskud til skovrejsning på private og kommunale arealer, der har været i gang, siden det i foråret 2022 for første gang var muligt at ansøge hos fonden.

”Det glædeligt og fornuftigt, at der er afsat yderligere midler til skovrejsning, og at en bred kreds af partier bakker op om skovrejsningsindsatser, der understøtter ambitionen om 250.000 ha ny skov i Danmark,” siger Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening.

Hvis vi skal nå ambitionen om 250.000 ha ny skov, er der dog samtidig behov for at se på de barrierer, der er for skovrejsning i dag – herunder den eksisterende skovrejsningsordning under den fælles landbrugspolitik.

Dansk Skovforening oplever, at det er svært at få afløb for de midler, der er afsat på forrige finanslove, grundet en række udfordringer med sagsbehandlingen i de eksisterende ordninger, som skovbrugskonsulenter også har beskrevet i Dansk Skovforenings magasin Skoven.

På vores skovpolitiske konference på Christiansborg den 29. november stillede vi derfor også skarpt skovrejsning med en række spørgsmål til politikerne: Hvem skal rejse alle de nye skove? Hvor skal skovene ligge? Og hvordan er incitamenter til at rejse skov i Danmark?

På finansloven 2024 er der ligeledes afsat penge til at forlænge fjernvarmepuljen, der skal understøtte udrulningen af fjernvarmenettet. Der oprettes også en akutpakke til forbedring af vandmiljøet, herunder udtagning af lavbundsjorde og andre kollektive virkemidler. Pengene skal blandt andet gå til lavbundskonsulenter, som hjælper lodsejere med at navigere i ansøgningsprocesserne.