Udskiftning i Skovforeningens bestyrelse

Dansk Skovforenings bestyrelse fik et nyt medlem på generalforsamlingen 28. maj:

Jørgen Kappel Hansen, ejer af skoven Shangri La ved Bording, blev valgt uden modkandidater.

Han overtager pladsen efter Niels Peter Dalsgaard Jensen som træder ud af bestyrelsen efter 20 år. NPDJ har haft et væld af tillidsposter, blandt andet som formand for det hedengangne Handelsudvalg og formand for Nordlige Jyllands Skovkreds. Uden for Skovforeningen har han været formand for PEFC Danmark, og han er fortsat formand for Pro Silva Danmark. NPDJs levevej er Salten Langsø Skovadministration A/S som han selv har grundlagt og bygget op. Og så er han selv skovejer.

Skovforeningens formand Niels Reventlow takkede på generalforsamlingen Niels Peter Dalsgaard Jensen for hans enorme indsats for Skovforeningen, for dansk skovbrug i det hele taget – og ikke mindst hans engagerede arbejde, både organisatorisk og i sin egen skovdyrkning, for at fremme naturnær skovdrift med en bæredygtig økonomi.

Efter generalforsamlingen konstituerede Skovforeningens bestyrelse sig uændret med Niels Reventlow som formand, Niels Otto Lundstedt som næstformand og Peter A. Busck om tredje medlem af forretningsudvalget.

Skoven 8/2015 bringer en reportage fra generalforsamlingen.