Søges: Skove til skoler der planter træer for klimaet

 

Skoven i Skolen inviterer alle landets skoler ud at plante træer for et bedre klima den 2.- 6. november 2015.

Det sker i projekt Genplant Planeten. Formålet er at vise børn at de selv kan gøre noget aktivt for at gavne klimaet – og at sætte fokus på træplantning, bæredygtigt skovbrug og brug af træ som en del af løsningen.

Samtidig udgiver vi undervisningsmaterialet “Træets kredsløb og klimaet” – om plantning, dyrkning, fældning og brug af træer til produkter og til energi. Alle deltagende skoler får materialet, og lærerne sørger så for at klasserne er velforberedte når de tropper op for at plante.

Derved kommer titusindevis af elever og lærere til at lære om træets kredsløb og klimafordelene ved at dyrke skov, fælde træer og bruge træ bæredygtigt.

Vi søger skove

En del skove har allerede meldt sig til projektet. Se dem på Genplant Planetens Danmarkskort (klik på “Skove” i højre spalte).

Men vi kan bruge mange flere skove så skoler i alle egne af landet kan komme ud at plante i skoven og på skovrejsningsarealer.

Derfor søger vi skove som vil stå for et træplantningsarrangement for de skoler som kommer ud til dem: Jorden skal være klargjort til plantning af 50 træer pr. klasse, og der skal stå et eller flere mennesker klar til at tage imod skolerne, vise hvordan man planter og fortælle om træerne og hvordan skov og træ er godt for klimaet.

Det er lige nu at vi har brug for skovens tilmeldinger. Lærerne sidder nu inden sommerferien og planlægger næste års undervisning – og de ser på Danmarkskortet om der er skove i nærheden hvor de kan komme ud at plante med eleverne.

Gratis træer

Skolerne kan melde sig til efter først-til-mølle princippet frem til 1. september.

Hver klasse kan få en plantesæk med 50 skovtræer med ud at plante. Der er tre typer af plantesække som skoler og skove kan vælge alt efter jordbundsforholdene:

  • Våd jord: 14 stilkeg, 14 dunbirk, 11 rødel, 11 spidsløn
  • Let næringsfattig jord: 14 vintereg, 14 vortebirk, 11 fuglekirsebær, 11 skovfyr
  • Stærkt næringsrig jord: 14 stilkeg, 14 bøg, 11 lærk, 11 avnbøg

Danske Planteskoler leverer i alt 50.000 træer til Genplant Planeten i år – og samme antal i 2016 og 2017. Danske Planteskoler står også for pakning og transport af træerne ud til plantestedet.

Baggrund

Skoven i Skolen gennemførte Genplant Planeten første gang i 2009 og 2010 hvor det blev en stor succes. 55.000 børn plantede 170.000 træer over hele landet og blev samtidig klogere på klimaforandringer og på hvad vi kan gøre ved dem. Det vakte stor interesse i medierne som satte fokus på skov og træ i klimasammenhæng.

Det er vigtigt at blive ved at holde fokus på klimaet. Derfor gennemfører vi nu Genplant Planeten den første uge i november i 2015, 2016 og 2017 – og forhåbentlig længere endnu.

Samarbejde

Genplant Planeten er et samarbejde mellem en lang række af skovens og træets organisationer. Skoven i Skolen leder og markedsfører projektet og skriver undervisningsmaterialerne.

Genplant Planeten er støttet økonomisk af Nordea-fonden, DONG Energy, friluftslivets tipsmidler, Danske Planteskoler, DAPO (Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne) samt 15. Juni Fonden.