Styrelse ændrer vurderinger for skov- og landejendomme

Vurderingsstyrelsen har netop ændret de foreløbige vurderinger for ca. 75.000 ejendomme. Især skov- og landejendomme har været i fokus, så de får et bedre skattegrundlag, inden første rate af ejendomsskatten skal betales 2. april.

Foto: Colourbox

I efteråret 2023 udsendte Vurderingsstyrelsen nye ejendomsvurderinger til alle land- og skovbrugsejendomme. De nye vurderinger skulle ifølge styrelsen sikre, at omlægningen af ejendomsboligskatten kunne ske på baggrund af opdaterede og mere ensartede ejendomsvurderinger.

Da de endelige vurderinger ikke kunne nå at blive klar, udsendte styrelsen i stedet foreløbige vurderinger, som skal ligge til grund for beskatningen i 2024 og 2025, indtil de endelige vurderinger er klar.

Men i stedet for at gøre vurderingerne ensartede, medførte manøvren stort ståhej, fordi flere af de foreløbige vurderinger viste sig at være fejlagtige.

Derfor har Vurderingsstyrelsen arbejdet med at ”kvalitetssikre” vurderingen for et stort antal ejendomme, så eventuelle fejl kunne blive rettet, inden første rate af ejendomsskatten skal betales den 2. april – en frist, der netop er blevet udskudt fra den 1. februar, så styrelsen kunne nå at gå de foreløbige vurderinger efter i sømmene.

Og det har altså ført til, at ca. 75.000 ejendomme nu har modtaget nye, foreløbige ejendomsvurderinger, skriver Vurderingsstyrelsen. 

Det drejer sig blandt andet om værdiansættelsen af land- og skovbrugsejendomme, skriver styrelsen. Her har eftersynet medført, at grundværdierne under ét reduceres markant set i forhold til det, der fremgik af Vurderingsportalen i december 2023.

”Ejerne skal have det bedst mulige beskatningsgrundlag. Derfor har vi gennemført en omfattende kvalitetssikring med fokus på erhvervsejendomme. Formålet er, at de ændrede vurderinger når at slå igennem, inden virksomhederne skal betale første rate for grundskyld og dækningsafgift den 2. april,” siger Claus F. Houmann, underdirektør i Vurderingsstyrelsen, ifølge styrelsen.

Frustration hos skovejere

De foreløbige vurderinger indeholder kun et samlet tal for grundværdi uden nærmere beskrivelse af, hvad der ligger bag beregningen. Det har ført til stor frustration hos de jordejere, som har fået markante ændringer af grundværdien.

”Vi har fået flere henvendelser fra skovejere, der pludselig har fået en meget høj grundværdi på arealer, som enten er natur eller er pålagt fredskovspligt. Derfor er det glædeligt, at Vurderingsstyrelsen selv har haft fokus på at gennemgå og kvalitetssikre vurderingerne,” siger Tanja Blindbæk Olsen, erhvervspolitisk chef i Dansk Skovforening.

Alle kan tjekke vurderingen af deres ejendom via vurderingsportalen. Har du ikke modtaget en ændring af din ejendomsvurdering, og skulle du fortsat stå med en markant større og uforståelig vurdering, kan du forsøge at rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen.

Du har dog først mulighed for en egentlig klage, når de endelige vurderinger foreligger i 2025/2026. Herefter vil den foreløbige vurdering også blive tilrettet, og du vil få penge tilbage, hvis du har betalt for meget i ejendomsskat.