“Vi skal udvikle natur og biodiversitet”

Det er beklageligt, at Landbrugsstyrelsen har sløjfet en række tilskud, som kunne fremme biodiversiteten i de danske skove, og begrundelsen om, at tilskudsordningerne kun blev brugt i begrænset omfang, holder ikke over en længere årrække. Det skriver vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening i et debatindlæg i Berlingske.

Foto: Colourbox

Debatindlægget blev oprindeligt bragt i Berlingske den 13. marts 2024.

Der er et voksende fokus på at fremme natur og biodiversitet. Det gælder globalt, hvor vi kan se frem mod store udfordringer, når vi skal være 10,5 milliarder mennesker på kloden, hvoraf mange kan se frem til at blive en del af den globale middelklasse, men det gælder i høj grad også nationalt, hvor der også er behov for en styrket indsats for at etablere levesteder og økosystemer for oprindelige danske arter.

Et væsentligt instrument til at nå dette mål er Landbrugsstyrelsens støtteordninger, som skaber et frivilligt og positivt incitament for den enkelte lodsejer til at fremme natur og biodiversitet.

Derfor er det stærkt beklageligt, at Landbrugsstyrelsen har besluttet at sløjfe en række ordninger, som understøtter dette. Det gælder fx tilskud til græsning og naturlig vandstand i private Natura 2000-skove. Landbrugsstyrelsen har begrundet justeringen med, at tilskudsordningerne kun blev brugt i begrænset omfang. Dette argument holder dog ikke, hvis man ser på en længere årrække.

En væsentlig årsag til, at skovejere de seneste par år ikke har søgt ordninger til fx hegning og græsning, er, at ordningerne er blevet udhulet. Særligt hegning er blevet dyrere, samtidig er der skåret ned på tilskuddet. Det er ganske enkelt ikke lige så attraktivt at søge tilskud længere.

Derudover er det problematisk, at der ikke er mulighed for at genansøge, når den eksisterende støtteperiode udløber. Det betyder en masse spildt arbejde og et tilbageskridt for de igangværende indsatser for at fremme natur og biodiversitet.

Fremfor at reducere disse ordninger burde der være fokus på at fremme og udvikle positive og frivillige incitamenter, så den enkelte skovejer har mulighed for at styrke biodiversiteten yderligere i de private skove. At fjerne støtte fremmer ikke dette. Det bliver vanskeligt at realisere de politiske målsætninger om naturlig vandstand og bekæmpelse af invasive arter, når de ordninger, der skulle understøtte disse målsætninger, ophører.