Endelig: Nu stiger tilskuddet til privat skovrejsning

Dansk Skovforening har længe efterspurgt højere satser i ordningen for tilskud til privat skovrejsning – og nu har Landbrugsstyrelsen lyttet. Satserne stiger allerede fra 2024-runden, som er åbnet for ansøgninger nu, men der er stadig sten i skoen i forhold til at sikre, at alle midlerne i puljen bliver brugt.

Foto: Bert Wirklund

Ordningen for tilskud til privat skovrejsning har oplevet et markant fald i antallet af ansøgninger de seneste år, der også har betydet, at pengene i tilskudspuljen ikke er blevet brugt. De store udfordringer har ført til, at Landbrugsstyrelsen fra 2024 har indført ændringer af ordningen, bl.a. at den skal åbne for ansøgninger 1. februar i stedet for 1. juli.

Da kalenderen viste 1. februar 2024 var ordningen imidlertid ikke klar til at åbne endnu. Det skyldtes ifølge Landbrugsstyrelsen, at de afventede ” afklaring på nogle centrale spørgsmål”, som betød, at ansøgningsrunden blev udskudt.

Og nu står det klart, hvad Landbrugsstyrelsen afventede afklaring på. Styrelsen har netop meldt ud, at ordningen i 2024-runden nu åbner med forhøjede tilskudssatser – en ændring, som længe har været efterspurgt i Dansk Skovforening, senest i et høringssvar til dette års bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning.

”De nuværende tilskudssatser til privat skovrejsning er for lave. Fastholdes tilskudsniveauet i de to år, bekendtgørelsen strækker sig over, vil det, efter Dansk Skovforenings skøn, føre til ringe afløb på ordningen,” står der bl.a. i høringssvaret.

Derfor er det gode nyheder, at Landbrugsstyrelsen nu forhøjer tilskudssatserne for skovrejsning til private lodsejere, fortæller seniorkonsulent i Dansk Skovforening Marie-Louise Bretner, som sidder med i ekspertgruppen for skovrejsningsordningen.

”Grundlæggende er det rigtigt godt, at satserne nu bliver sat op, og vi er glade for, at Landbrugsstyrelsen har lyttet til vores input,” siger hun.

I forhold til at sikre afløb for alle midlerne til skovrejsning er der dog forsat sten i skoen, forklarer Marie-Louise Bretner:

”En del af problematikken er, at Klimaskovfonden og andre skovrejsningsaktører fortsat betaler mere i støtte pr. ha skovrejsning, og samtidig er skovrejsningsprojekterne under andre ordninger bundet af færre og mindre rigide formalia,” påpeger hun og tilføjer:

”Svarer-udvalget er også lige kommet med deres rapport, hvor udvalget som middel til at sænke landbrugets CO2-udledning foreslår, at der skal oprettes en ny national skovrejsningsordning under Miljøministeriet, hvor tilskuddet bliver over to gange højere end de nye satser. Det kan allerede nu få konsekvenser for søgningen til ordningen for privat skovrejsning, fordi nogle lodsejere formentlig vil afvente muligheden for markant højere tilskud, før de sætter gang i deres skovrejsningsprojekter”.

Svarer-udvalget foreslår en tilskudssats på 92.000 kr./ha, der skal bidrage til at fastholde jordpriserne og på den måde fungere som en kompensation til de eksisterende ejere. Det samme kan ordningen for tilskud til privat skovrejsning ikke.

”Den manglende dækning for tab af jordpris har Landbrugsstyrelsen ikke nogen mulighed for at dække, men det er ikke desto mindre et reelt problem i forhold skovrejsning i stor skala. Og det er ikke kun en mulig fremtidig national skovrejsningsordning, der vil stille lodsejeren bedre. Dækningsbidrag på alternative anvendelser af jorden er fx 5000-5500 kr./ha for bio-landbrugsordningen ”bestøver-brak”, der kun binder lodsejeren i to år, og udlejning til solceller har et dækningsbidrag mellem 20.000 og 25.000 kr./ha. Skovrejsning kan ikke konkurrere med nogen af dem,” forklarer Marie-Louise Bretner.  

I 2024-runden for tilskud til privat skovrejsning er der afsat 90 mio. kr. til, at private lodsejere og kommuner kan rejse ny skov på landbrugsjord. I 2023 var der ligeledes lagt 90 mio. kr. i puljen, og sammen med et overskydende beløb fra 2022-runden betød det, at der var rekordhøje 135 mio. kr. i puljen sidste år.

Landbrugsstyrelsen modtog dog kun ansøgninger til skovrejsningsprojekter for samlet 28 mio. kr. i 2023.

                                                                                    

  2023, private   2024, private        2024 kommuner
Anlæg og pleje af løvskov og løvskovsbryn: 28.000 kr./ha 28.800 kr./ ha 37.474 kr./ha
Anlæg og pleje af nåleskov: 16.000 kr. pr. ha 18.200 kr./ ha  29.980 kr./ha
Tillæg for anlæg af tilplantede arealer uden brug af dybdegående jordbearbejdning: 4.000 kr./ha 8700 kr./ha   
Opsætning, vedligehold og nedtagning af kulturhegn 20 kr./m 34 kr./m 38 kr./m

For projekter på privatejede landbrugsarealer beregnes tilskuddet efter standardomkostninger. I projekter, hvor en kommune er tilsagnshaver, beregnes tilskuddet ud fra de faktisk afholdte udgifter, og til kontrol af udgifternes rimelighed anvendes referenceomkostningerne i skemaet.