Træbiomasse og CCS bidrager til at indfri Danmarks ambitiøse klimamål

Mandag tog Ørsted første spadestik til to CCS-anlæg, som fra 2026 årligt vil fange og lagre 430.000 ton biogen CO2 fra bl.a. træflis. Det er godt nyt for klimaet, at projekterne kommer i gang nu, og en forudsætning for at nå de danske klimamål, påpeger Dansk Skovforening og fremhæver skovenes vigtige rolle som leverandør af træ til systemet.

Foto: Colourbox

Med et første spadestik-arrangement ved Avedøreværket i Hvidovre markerede Ørsted mandag, at energikoncernen påbegynder byggeriet af to CO2-fangstanlæg (CCS).

Foruden anlægget på Avedøre Holme syd for København skal også Asnæsværket i Kalundborg fremtidigt opfange CO2 fra skorstensrøgen. Ørsted forventer, at anlæggene er færdigbygget i begyndelsen af 2026, hvorefter de tilsammen vil kunne fange og lagre 430.000 ton biogen CO2.

”Det er rigtig positivt, at vi hurtigst muligt kommer i gang med at opfange CO2 fra vores forbrændingsanlæg, hvis Danmark skal indfri sine målsætninger på klimaområdet,” siger direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

Skovene spiller nøglerolle

Mens Avedøreværket benytter halm i energiforsyningen, er det træflis, der bliver omdannet til el og fjernvarme på værket i Kalundborg.

I den sammenhæng kan skovbruget komme til at spille en vigtig rolle, forklarer Anders Frandsen:

”Træer er fremragende til at optage og trække CO2 ud af atmosfæren. Når Ørsted herefter kan omdanne den bæredygtigt producerede træflis til el og varme – og samtidigt lagre CO2’en på permanent basis i undergrunden – så vil Danmark opnå netto-negative emissioner i sit klimaregnskab. Og det bliver afgørende, hvis vi skal indfri vores klimamål på 110 procent reduktion i 2050.”

Kalundborg bliver CO2-central

Det træflisfyrede værk i Kalundborg vil fra 2026 trække det største slæb med opsamling af 280.000 ton CO2, mens Avedøreværket vil fange de resterende 150.000 ton CO2 efter afbrænding af halm.

Asnæsværket i Kalundborg kommer desuden til at fungere som CO2-central, hvor kulstoffet skal anbringes midlertidigt, inden det skal fragtes til Northern Lights’ lagringsreservoir i den norske del af Nordsøen.

Projektet blev i maj 2023 tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen og er ifølge Ørsted Danmarks første CO2-fangstprojekt i fuld skala.