Energistatistik: Flerstrenget energisystem sikrer stabil forsyning

Energistatistik 2022 har været ventet med spænding, da den afslører konsekvenserne af krigen i Ukraine på energiproduktion og -forbrug. Statikken understreger bl.a. behovet for flere danskproducerede energikilder som biomasse.

Foto: Colourbox

2022 var præget af krigen i Ukraine, der udfordrede de danske og europæiske energimarkeder og energiforsyningen.

Vi har hele tiden vidst, at krigen påvirkede, hvor meget energi vi forbrugte i Danmark, og hvilke kilder energien kom fra – men nu kan vi også se, præcis hvordan påvirkningen fra energikrisen i 2022 var. Energistyrelsen har nemlig netop udgivet Energistatistikken 2022.

Opgørelsen viser, at det samlede energiforbrug faldt med knap 4 procent, og var det laveste i 50 år – i vid udstrækning på grund af de høje energipriser, men også det milde vejr.

Det dækker bl.a. over, at forbruget af vedvarende energi faldt fra ca. 294.000 TJ (terajoule) i 2021 til godt 290.000 TJ i 2022. Omvendt skete der en stigning i andelen af danskproduceret vedvarende energi, som steg fra 65 procent i 2021 til 72 procent i 2022. Det sker især for at kompensere for et stort fald i forbruget af importerede træpiller på grund af høje priser og knaphed. Her faldt forbruget med 29 procent.

Stigningen i danskproduceret energi dækker blandt andet over, at mængden af dansk skovflis steg et par procent fra 2021 til 2022. Forbruget af dansk skovflis er nu på samme niveau som før corona, og dermed fortsætter den stigende tendens, hvor dansk skovflis udgør en stadigt større andel af det danske vedvarende energiforbrug. Derudover skete der en stigning i forbruget af energi fra biogas og sol.

Statikken understreger behovet for en flerstrenget forsyning og vigtigheden af, at vi har egne energikilder som fx biomasse til rådighed, så vi ikke er afhængige af fx at importere naturgas fra Rusland for at sikre en stabil energiforsyning.

Det er de danske skovejere i høj grad med til at sikre med deres leverancer af restprodukter fra træproduktionen til energisektoren.

 

Energikilde

TJ

Andel

Samlet vedvarende energiforbrug

290.468

 

 

Dansk vind, sol, geotermi og vand

79.872

Andel af samlet VE-forbrug: 27 procent

Samlet biomasse (dansk og importeret) *

152.684

Andel af samlet VE-forbrug: 53 procent

Dansk træbiomasse**

43.885

Andel af samlet VE-forbrug: 15 procent

Andel af samlet biomasse: 29 procent

*Halm, skovflis, brænde, træpiller, træaffald, bionedbrydeligt affald

**Skovflis, brænde, træpiller, træaffald