Husk: Stort brændesalg skal indberettes til Energistyrelsen

Nye regler fra 2023 betyder, at skovejere, der sælger over 5000 ton brænde, skal indberette data til Energistyrelsen – og der er snart frist for indberetning.

Foto: Colourbox

Siden den 1. juli 2023 har producenter og importører af træpiller, brænde eller træbriketter skullet opfylde bæredygtighedskravene i den såkaldte biomassehåndbog, hvis de producerer eller importerer over 5000 ton.

Det gælder også for skovejere, der sælger brænde.

Et af kravene er indberetning af en række oplysninger om træbiomassen til Energistyrelsen, og det er der frist for den 31. marts.

Ifølge Biomassehåndbogens bestemmelser skal oplysninger om blandt andet biomassens geografiske oprindelser, mængder og biomassetyper samt dokumentation for opfyldelse af bæredygtighedskrav indberettes.

Oplysningerne skal samtidig verificeres af en kvalificeret, uafhængig verifikator inden indberetningen til Energistyrelsen.

Baggrunden for kravet om indberetningen er at sikre, at træbiomasse til energiformål kommer fra bæredygtige kilder, hvor der tages hensyn til blandt andet kulstofpuljer og biodiversitet.

Energistyrelsen hjemmeside kan du finde flere informationer om kravene. Du kan ligeledes finde et indberetningsskema under punktet ”skabeloner til indberetning”.