Dansk Skovforening svarer på skarp biomasse-kritik

I Berlingske kalder NGO-direktør den danske energipolitik løgnagtig, fordi den opgør biomasse som en kilde til vedvarende energi. Dansk Skovforening får i artiklen mulighed for at gå i rette med kritikken.

Rester fra skovbranchens produktion af gavntræ betragtes af Dansk Skovforening som et nødvendigt batteri i den danske energiforsyning. Foto: Joakim Bisgaard Jensen

”Danmarks energipolitik er baseret på en løgn”.

Sådan lød rubrikken i en Berlingske-artikel søndag. Her udtaler direktør for den amerikanske NGO ”The Partnership for Policy Integrity”, Mary S. Booth, sig i meget kritiske vendinger om det danske forbrug af biomasse.

”Jo mere træ, vi brænder af, desto værre bliver klimakrisen,” sagde hun blandt andet til Berlingske.

Dansk Skovforenings direktør, Anders Frandsen, påpeger i artiklen, at det er en sandhed med modifikationer:

FN vedtog tilbage i 1996, at brug af forsvarligt produceret biomasse er bæredygtigt. Biomasse udgør i dag to tredjedele af den vedvarende energi i Danmark, og på sigt vil andelen reduceres i takt med, at der udbygges med sol, vind og geotermi m.v. Alternativet til biomasse er en fortsat anvendelse af fossile brændsler, og brugen af biomasse er derfor en forudsætning for, at Danmark kan nå sine klimamål – ikke mindst i 2050, hvor vi skal nå en reduktion på 110 pct. Her kan CCS-teknologien i kombination med biomasse give negative udledninger i klimaregnskabet, fremhævede Anders Frandsen bl.a. i artiklen.

Biomasse er en del af løsningen
Dansk Skovforening betragter grundlæggende biomasse som et nødvendigt batteri i den danske energiforsyning:

”Den biomasse, vi anvender i Danmark, består af rester fra skovbranchens produktion af bygningstømmer og møbeltræ, som spiller en meget positiv rolle i omstillingen til et biobaseret samfund,” siger Anders Frandsen, der betoner vigtigheden af en sund økonomi i skovbruget.

Ifølge skovforeningens direktør er en sund skovbrugsøkonomi nemlig med til at sikre, at det fortsat kan betale sig at dyrke gavntræ – og rejse nye skove.

Andre lande har andre løsninger
Mary S. Booth kritiserer i artiklen også det faktum, at Danmark går enegang med sit meget høje forbrug af biomasse, som resten af verden ikke kan kopiere.

”Det argument kan man anvende på stort set alt ressourceforbrug i Danmark. Og andre lande har valgt andre energiløsninger,” påpeger Anders Frandsen og tilføjer:

”Hvis vi skal være mere selvforsynende med biomasse, så kræver det egentlig blot, at regeringen får sat handling bag ordene om at rejse yderligere 250.000 ha skov, som der står i regeringsgrundlaget.”