Gode naturoplevelser i skovene forudsætter hensyn og omtanke

I dag lancerede Friluftsrådet kampagnen Oplev mere – Brug naturen med et presseevent. Skovforeningens formand, Niels Reventlow, forklarede i sin tale hvordan naturelskere og friluftsudøvere, må forstå og respektere nogle enkle spilleregler.

Danskerne bruger skovene og naturen mere end nogensinde før. Det giver livskvalitet og fremmer befolkningens sundhed, og det giver samtidig en kontakt til skovbruget og de mennesker, som bor og arbejder i naturen. Forståelse og gensidige hensyn er nøglen til gode naturoplevelser og konfliktløsning.

I dag lancerede Friluftsrådet kampagnen Oplev mere – Brug naturen med et presseevent i skoven uden for Roskilde. Skovforeningens formand, Niels Reventlow, forklarede i sin tale hvordan naturelskere og friluftsudøvere, der kommer på besøg som skovens gæster, må forstå og respektere nogle enkle spilleregler. En respekt for adgangsreglerne er en nødvendig forudsætning for at få gode naturoplevelser og imødekommenhed fra skovenes ejere, medarbejdere, beboere og andre skovgæster.

”Når undersøgelser viser, at befolkningen ikke kender reglerne, så er der behov for at kendskabet til loven øges, og derfor er vi glade for Friluftrådets kampagne”, sagde Niels Reventlow og fortsatte:

”Naturbeskyttelseslovens regler for adgangen til naturen er et resultat af vurderinger og forhandlinger, hvor vi med gensidig respekt mellem benyttere, beskyttere og ejere har fundet et solidt grundlag for hvordan vi kan tilbyde gode naturoplevelser og samtidig respektere behovene for de mennesker, som bor og driver erhverv i landdistrikterne. ”

På et område er der behov for mere klare regler

Når det alligevel kommer til konflikter mellem brugergrupper eller mellem brugergrupper og ejere, så skyldes det mange gange, at parterne ikke kender eller respekterer adgangsreglerne. Helt aktuelt skælder mange ud på mountainbike-ryttere, og det er et eksempel på at der er behov for nye regler. Miljø- og Fødevareministeren er ved at se på behovet for at ændre reglerne for den type særlige aktiviteter, så vi også på det område får et regelsæt, der mindsker konflikterne og sikrer at lodsejerne kan medvirke til at stille nye faciliteter og muligheder til rådighed til glæde for friluftslivet.