Ny undersøgelse: Danskerne går glip af naturoplevelser

Ny undersøgelse viser at mange danskere ikke kender reglerne for adgang til naturen. Derfor sparker Friluftsrådet kampagnen Oplev Mere – Brug Naturen i gang, som over de næste par år skal oplyse om, hvad vi kan og må i naturen.

I Danmark har vi mange muligheder for at opleve naturen. Desværre kender et stort flertal af danskere ikke nok til mulighederne, viser en ny undersøgelse. Mange går derfor glip af unikke naturoplevelser ligesom den manglende viden kan føre til konflikter mellem brugergrupper, brugere og ejere. Derfor sparker Friluftsrådet kampagnen Oplev Mere – Brug Naturen i gang, som over de næste par år skal oplyse om, hvad vi kan og må i naturen.

Stort set alle elsker en fredfyldt gåtur i skoven eller en rask løbetur på stranden. Og i Danmark har vi mange muligheder for at opleve naturen.

Desværre er det kun få af os, der kender nok til de muligheder, vi har. Det viser en ny undersøgelse, som Friluftsrådet har fået foretaget i august 2016. Faktisk er der sket et markant fald i danskernes kendskab til reglerne for at færdes og opholde sig i naturen siden en tilsvarende undersøgelse fra 2009.

Vi må mere, end vi tror

Mange ved ikke, hvad vi kan og må i naturen, og det har flere konsekvenser.

”Det er fantastisk, at så mange danskere elsker at bruge naturen. Men folk tror, at de må mindre, end de rent faktisk må. Derfor går vi glip af unikke naturoplevelser sammen med familien, vennerne eller med vores forening, og det ærgerligt,”

siger Lars Mortensen, Friluftsrådets formand.

Vi må nemlig mere i naturen, end de fleste tror- men bruger ikke mulighederne. Simpelthen fordi vi ikke ved, at det er lovligt.
Desværre betyder den manglende viden også, at nogle kommer til at overtræde loven og på den måde færdes på områder, hvor der ikke er lovlig adgang:

”Det handler i virkeligheden om fælles respekt for hinanden. Som repræsentant for landmændene vil jeg gerne slå på tromme for, at danskerne kommer ud og oplever den fantastiske natur på landet og får en unik oplevelse,”

siger Lone Andersen, viceformand for Landbrug & Fødevarer og fortsætter:

”Hvis folk er i tvivl om, hvad de kan og må på privat grund, så kan man jo altid spørge dem, der bor der.”

”Det er især reglerne for privatejede arealer, som folk har dårligst kendskab til. Og det vil vi gerne være med til at gøre noget ved”

fortæller Niels Iuel Reventlow fra Dansk Skovforening. Den største del af Danmarks naturareal er nemlig privatejet.

Friluftsrådets kampagne Oplev Mere – Brug Naturen skal i løbet af de næste år øge danskernes viden om, de mange fantastiske muligheder der er for at opleve naturen. Kampagnen skal samtidig give danskerne konkrete viden om, hvordan man viser hensyn til naturen, hinanden og lodsejerne.

Bag kampagnen står også Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og en lang række friluftsorganisationer.

Oplev Mere- Brug Naturen lanceres på onsdag den 2. november med et åbningsevent på Boserupgård Naturcenter i Roskilde. Der vil være taler og lokale foreninger byder ind med aktiviteter, der viser forskellige eksempler på, hvad man kan og må i naturen. Pressen er velkommen fra kl 15-18.

Fakta fra undersøgelsen

  • kun 40 pct. der ved, at det er tilladt at færdes til fods og cykle på veje og stier i privatejede skov.
  • kun 43 pct. der ved, at det er tilladt at cykle på markveje.
  • kun 41 pct. der ved, at det er tilladt at færdes til fods på privatejede strande.
  • kun 26 pct. der ved, at det er tilladt at gøre ophold og bade på privatejede strande, hvis der er mere end 50 meter til beboelse.
  • Kun 53 pct. der ved, at det er tilladt at færdes i skovbunden i offentlig ejede skove.
  • Kun 48, 3 pct. der ved, at det er tilladt at færdes i offentlig ejede skove om natten.

Læs mere om Oplev mere – Brug naturen på: oplevmere.nu.