Medlemsmøder om ekspropriation og servitutter

Dansk Skovforening har i adskillige sager, hvor BaneDanmark har været part oplevet at medlemmerne komme ind i en stor, langvarig og vanskelig forståelig proces. Samtidig oplever de fleste ejere, at de tilkendte erstatninger, der efter Grundloven skal give ejerne fuldstændig erstatning, langt fra lever op til dette, idet der i langt de fleste tilfælde blot anvendes standardmæssige erstatningssatser.

Vi forventer en stigning i antallet af ekspropriationer, servitutter m.m. i forbindelse med større lednings-, bane- eller vejprojekter ikke kun med BaneDanmark som part, men også andre der ikke har stor forståelse for de særlige forhold omkring skovene.

Vi inviterer derfor medlemmer af Dansk Skovforening til en orientering og drøftelse af erfaringerne med samarbejdet med BaneDanmark og andre ekspropriationsparter i forbindelse med bl.a. elektrificering af jernbanestrækninger, vejekspropriationer, servitutter m.m. og en mere generel drøftelse af skovens særlige udfordringer ved større lednings-, bane- eller vejprojekter.

To medlemsmøder med erfaringsudveksling om ekspropriation

Der afholdes to møder samme dag henholdsvis øst og vest for Storebælt den 10. oktober 2019:

  • Jylland – hos DSHwood, Glarmestervej 7, 7000 Fredericia. Kl. 9.30-11.30
  • Sjælland – hos Stiftelsen Sorø Akademi, Vænget, Søgade 17 A, 4180 Sorø. Kl. 14.00-16.00

På møderne vil der blive givet en kort orientering om praksis for:

  • Indledende drøftelser med skovejerne forud for en ekspropriation
  • Eksempler på indholdet af deklarationstekster med skovdriftsbegrænsende krav og ansvarsforhold
  • Eksempler på erstatningsmodeller

På møderne vil foreningens medlemmer endvidere kunne udveksle personlige erfaringer med ekspropriationer samt give andre ejere gode råd i forbindelse med processerne.

Tilmelding

Tilmelding er påkrævet og skal ske senest søndag den 6. oktober 2019 til Alex Møllbach på mailadressen: am@skovforeningen.dk. Oplys venligst navn og medlemsnummer.