Regeringens energikrisestab anbefaler vindmøller i skov

Det skal være muligt at sætte vindmøller op i både nye og eksisterende skove, foreslår en national energikrisestab, som regeringen har nedsat. Dansk Skovforening hilser de nye anbefalinger velkomne – de flugter nemlig med vores egne holdninger på området.

Foto: Joakim Bisgaard Jensen

”Arbejdsgruppen anbefaler, at der kan opstilles vindmøller på nogle af de arealer, hvor der plantes ny skov”

Sådan lyder et af budskaberne fra arbejdsgruppen ”Mere sol og vind på land”, der er en del af den nationale energikrisestab (Nekst), som regeringen har nedsat for at få anbefalinger til, hvordan den kan øge tempoet i den grønne omstilling.

Derudover anbefaler Nekst, at der kan rejses vindmøller i skov med lav biodiversitet. Arbejdsgruppen peger også på, at der kan være behov for at udpege arealer til erstatningsnatur, hvis der rejses vindmøller i naturområder.

”Vi har længe opfordret til at justere lovgivningen, så det bliver muligt at kombinere vindmøller og skov på frivillig basis. Derfor er det positivt, at anbefalingerne fra Nekst flugter med vores holdning,” siger direktør i Dansk Skovforening Anders Frandsen

Dansk Skovforening er med i ”Alliancen Vedvarende Energi – sammen om grøn strøm på land”, hvor en række erhvervsaktører i fællesskab opfordrer til at øge tempoet i den grønne omstilling.

”Det er en velkendt sag, at udbygningen af vedvarende energi på land går langsomt, hvilket bl.a. skyldes, at der er planer for langt over 140 procent af Danmarks areal. Derfor bliver vi nødt til at se på oplagte multifunktionelle kombinationer som fx skov og vindmøller, hvis vi vil i mål med den grønne omstilling”

Nye og nuværende skove

Den nationale energikrisestab opfordrer både til at stille vindmøller op i eksisterende skove og kommende skovrejsninger, hvilket også flugter med anbefalingen fra Dansk Skovforening.

I de nye skove kan møllerne integreres allerede fra anlægsfasen, hvorfor denne kombination ifølge Dansk Skovforening er helt oplagt. I de eksisterende skove bør det også være muligt, selvom det her kan være mere vanskeligt at forene alle hensyn, lyder det.

”Det er grundlæggende positivt at kigge på muligheden for vindmøller i skov. Dog skal man huske på, at vindmøller i forbindelse med rejsning af ny skov ikke udvider arealet, hvor der kan opsættes møller. Vores anbefaling er helt generelt at åbne for vindmøller i skov og så lade det bero på en konkret vurdering, om der er tale om en egnet lokation”, siger Anders Frandsen.

27 anbefalinger

I anbefalingerne lægger Nekst-arbejdsgruppen vægt på, at vindmøller kun bør opsættes i eksisterende skove med lav biodiversitet, samt at det kun er skovrejsninger med produktions- og klimaformål, der bør kombineres med anlæg af vindmøller.

I alt har arbejdsgruppen ”Mere sol og vind på land” afleveret 27 anbefalinger til Klima-, Energi og Forsyningsministeriet. Fem af anbefalingerne tager afsæt i anvendelsen af de danske arealer.

  • National pulje for naturbeskyttelse og naturgenopretning (erstatningsnatur)
  • Vindmøller i ny produktions- og klimaskov
  • Vindmøller i skove med lav biodiversitet
  • Midlertidig undtagelse fra skovbyggelinjen for VE ved skove med lav biodiversitet
  • Mest mulig klimaværdi på lavbundsjorder

Nekst – den nationale energikrisestab 

Med regeringsgrundlaget nedsatte SVM-regeringen ”den nationale energikrisestab”, som skal sikre hurtigere handling på akutte grønne udfordringer, lyder det.

Ifølge Klima-, Energi og Forsyningsministeriet er Nekst en ny arbejdsmetode, hvor relevante aktører er blevet inviteret til at komme med anbefalinger til politiske tiltag, der skal øge tempoet i den grønne omstilling.

Udover arbejdsgruppen ”Mere sol og vind på land” består Nekst af to andre grupper:

  • ”Farvel til gas i danske hjem”
  • ”Hurtigere udbygning af elnettet”