Finanslovsforslag 2017: Fordeling som forventet på skovområdet

Finansministeren præsenterede tirsdag regeringens finanslovsforslag for 2017. Samlet set er der flere penge på skovordningerne end i 2016.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterede den 30. august regeringens finanslovsforslag for 2017 og der var ingen overraskelser for skovområdet.

Naturpakken indarbejdet

På Miljø- og Fødevareministeriets område er der afsat midler til indsatserne beskrevet i Naturpakken.

Der afsættes en national pulje på 10 millioner til udlæg af urørt skov, mens sikring af Natura 2000-naturtyperne og anden særlig drift fortsat ligger under Landdistriktsprogrammet. Her er samlet afsat 22 millioner i 2017.

Det er endvidere besluttet at lave en ny national læhegnsordning fra 2017, hvor formålet er biodiversitet. Her er også afsat 10 millioner i 2017.

Skovrejsning opgraderes igen

Efter at der i 2016 blev skåret væsentligt i midlerne til privat skovrejsning er der igen i 2017 afsat 35 millioner til opgaven. Som en del af Landbrugspakken blev skovrejsningsordningen i 2016 ændret med særligt fokus på reduktion af kvælstof. Denne ordning fortsættes i 2017.

Samlet flere penge til skovområdet

Der har i de seneste år har været skåret i bevillingerne på grund af manglende søgning på skovordninger, men nu er der igen bevilget flere penge. Det er penge som kan betales til de skovejere, der frivilligt ønsker at levere de ydelser som samfundet efterspørger.

Inklusiv pengene til skovrejsning er der således afsat 67 millioner kr. til skovordninger i finanslovsforslaget for 2017 mod 40 millioner sidste år.