Forslag til ny vurderingslov overrasker negativt

Skatteministeriet har netop sendt et udkast til lovforslag om ejendomsvurderinger i høring. En hastig gennemgang af de kommende vurderingsregler for skovene ser ikke lovende ud.

Skatteministeriet har den 22. marts 2017 sendt et udkast til lovforslag om ejendomsvurderinger i høring.

Der er tale om lovforslag med bemærkninger på i alt ca. 450 sider, og en meget hastig gennemgang af de kommende vurderingsregler for skovene ser ikke lovende ud. Siden 2013 har Dansk Skovforening arbejdet for at få reglerne forenklet og bragt i overensstemmelse med vurderingslovens forudsætning.

Vi vil nu gennemgå det fyldige materiale og fremkomme med vores bemærkninger inden høringsfristen den 18. april, og vi vil holde vore medlemmer orienteret om vores høringssvar og de mulige konsekvenser.

Læs høringsmaterialet på Høringsportalen.