Ansøgninger efter skovloven kan nu indsendes digital

Fra 1. juli kan du sende din ansøgning om skovloven via en digital blanket på Virk.dk. Tidligere kunne ansøgningerne efter skovloven kun ske via et skema. Målet er, at ansøgerne kommer til at opleve en mere effektiv sagsgang og kortere svartider.Som noget nyt er der indført et digitalt kort, så det er muligt at se, hvilket område ansøgningen handler om. En del af spørgsmålene er gjort obligatoriske, for at sikre, at ansøgningen er fuldt oplyst fra start for på den måde at forkorte sagsbehandlingen.

Se ansøgningsblanketten på Virk.dk.

Natura 2000-anmeldelser fortsætter uændret

Anmeldelser af visse aktiviteter i Natura 2000-områderne kan dog endnu ikke gøres ved brug af den digitale skovlovsblanket på virk.dk. Denne type anmeldelser skal fortsat ske via det gamle anmeldeskema, som kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ønsker du at afgræsse mere end 10% af din fredskov eller andre aktiviteter, der kræver tilladelse efter skovloven, kan du nu søge digitalt.