Dansk Skovforenings synspunkter sendt til de nye ministre

Dansk Skovforening ønsker alle de nye ministre tillykke med udnævnelserne og har i dag sendt vores ønsker og synspunkter til de ministre som har særlig indflydelse på skovene og skovbrugserhvervet.

Skovene leverer vigtige goder til samfundet blandt andet træ til produkter og energi, biodiversitet, oplevelsesmuligheder, beskæftigelse og alt sammen på et økonomisk bæredygtigt grundlag. For at vi fortsat kan levere disse goder, er det vigtigt, at regeringen sikrer gode erhvervsmæssige rammebetingelser for skovene.

Med den nye regerings ønske om at gå forrest i kampen mod klimakrisen, øge biodiversiteten og beskytte miljøet og samtidig føre en ansvarlig økonomisk politik, der sikrer gode rammevilkår for erhvervslivet, spiller skovene og skovbruget en central rolle.

Vi har derfor i dag skrevet til de 6 ministre, som har særlig indflydelse på skovbrugserhvervets rammevilkår.

Læs vores breve til de nye ministre: