Utilstrækkelig inddragelse af interessenter i lovgennemgang

Efter lang tid stilstand har Miljøministeriet endelig meldt ud om den lovgennemgang, der blandt andet skal kigge på Skovloven og adgangsforhold. Men Dansk Skovforening er hverken tilfreds med ministeriets udmelding eller den måde, processen omkring arbejdet forløber på.

Sidste sommer satte Miljøministeren gang i en gennemgang, som skal undersøge, hvordan lovene på ministeriets område – herunder Skovloven – kan fremme biodiversiteten yderligere i den danske natur.

Samtidig skal regulering vedrørende adgangsforhold gennemgås for at se, om der er behov for ændringer, eller om der inden for de gældende regler er mulighed for tiltag, der kan gøre naturen mere tilgængelig.

Efter en lang periode med radiotavshed fra ministeriet har Dansk Skovforening den 29. marts modtaget udkast til de to første rapporter om bedre adgangsforhold og beskyttelse af enkeltstående træer.

Dansk Skovforening er dog ikke tilfreds med arbejdet – vi mener ikke, at der er foretaget en egentlig analyse fra ministeriets side i de fremsendte rapporter. Der er nærmere tale om, at ministeriet har kommenteret på de foreløbige bemærkninger, som alle – herunder Dansk Skovforening – indsendte ved processens begyndelse i august 2021, før arbejdet gik i dvale hen over efteråret.

Mangelfuld proces og indhold

Dansk Skovforening deltog den 5. april 2022 i et interessentmøde om lovgennemgangen, hvor ministeriet fremlagde de to rapporter, og der var mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger. 

Der var på mødet stor utilfredshed med ministeriets proces fra interessenterne side, herunder fra Dansk Skovforening. Ministeriet har valgt at skære led ud af processen, der skulle sikre inddragelse af interessenterne, ligesom fristerne for at komme med bemærkninger til ministeriet er blevet uhensigtsmæssigt korte.

Planen er at de to rapporter skal fremlægges for aftaleparterne og behandles politisk inden sommerferien, så ministeriets tidsplan er presset.

Adgangsspørgsmålet er af helt afgørende betydning for vores medlemmer, og vi arbejder derfor på, at der bliver en reel inddragelse af interessenterne, inden rapporten færdiggøres og sendes til politikerne.

Med udgangspunkt i den befolkningsundersøgelse, som Dansk Skovforening fik udarbejdet i november 2021, der viser stor tilfredshed i befolkningen med den nuværende adgang til naturen, har sekretariatet sendt et høringssvar til Miljøministeriet med dét udgangspunkt, at adgangen og reglerne er passende, som de er i dag.

Der er derudover ikke brug for regelændringer, men konkrete tiltag, der fremmer kommunikation og skiltning i skovene, hvis adgangen og oplevelsen skal forbedres.