Dansk-svensk samarbejde om afsætning af træ

Södra og DSH indgår nu samarbejde om handel og forædling af træ. Samarbejdet skal skabe værdi for skovejerne. For danske skovejere vil det komme til udtryk i attraktive købstilbud fra DSH.

Södra Skogsägarna og Dansk Skovforenings datterselskab, DSH A/S, indgår nu et langsigtet samarbejde om handel og forædling af træproduktionen.

Samarbejdet skal udnytte de to organisationers særlige kompetencer, markedsadgang og forædlingssystemer til at skabe værdi for skovejerne.

For danske skovejere vil det komme til udtryk i attraktive købstilbud fra DSH A/S.

Södra har stor erfaring og indsigt i nåletræmarkedet, og samarbejdet kan derfor gavne danske skovejeres afsætning af cellulosetræ og tømmer.

DSH skal sælge savet løvtræ fra Sverige på vegne af Södra. De interessante markeder er Nordeuropa og Fjernøsten.

Samarbejdet indledes i efteråret 2006.

Link til de to samarbejdsparter: