Skatteministeriets ekspertudvalg ser på skovenes vurderinger

Skovforeningen har mødt Skatteministeriets nyligt nedsatte ekspertudvalg for ejendomsvurderinger. Udvalget beder nu om Skovforeningens forslag til et mere enkelt, retfærdigt og forståeligt system hvor der fx ikke betales jordskat af herlighedsværdier.

Skovforeningen mødte 17. december 2013 Skatteministeriets ekspertudvalg for ejendomsvurderinger. Udvalget blev nedsat i oktober 2013 og skal 1. juni 2014 komme med anbefalinger til en ny vurderingsmodel på ejendomsområdet.

Udvalgets formand, Peter Engberg, erkendte at udvalget ikke havde fuldt overblik over skovenes komplicerede vurderingsregler. Derfor efterlyste udvalget en gennemgang af de gældende principper og Skovforeningens vurdering af vurderingssystemets svagheder.

Skovforeningen beskrev det eksisterende vurderingssystem og de betydelige problemer, herunder meget betydelige – og tilfældige – forskelle i vurderingsniveauer mellem i øvrigt sammenlignelige ejendomme. Forskelle der ikke kan begrundes i tilsvarende forskelle i mulige handelsværdier.

Skovforeningen understregede samtidig problemerne med en grundværdiansættelse der ikke tager udgangspunkt i ejendommenes driftsøkonomi som ellers  ligger som en forudsætning i vurderingsloven.

Samtidig er reglerne for de gældende vurderinger både komplicerede for myndighederne og vanskelige at forstå for skovejerne.

Skovforeningen skitserede på mødet med ekspertudvalget nogle mulige rammer for et fremtidigt mere enkelt, retfærdigt og lettere forståeligt vurderingssystem. Systemet skal samtidig gøre op med den gældende praksis der medfører jordskat på herlighedsværdier der i dag henføres til grundværdien.

Det blev aftalt med udvalget at Skovforeningen fremsender forslag til en mere enkel vurderingsmodel som samtidig gør op med den hidtidige praksis hvor skovenes grundværdifastsættelse ikke lever op til vurderingslovens forudsætning om udgangspunkt i ejendommens driftsmæssige værdi til brug for ekspertudvalgets videre arbejde.