Håb for skovene i landdistriktsprogrammet

Fødevareministeren er ved at åbne for at skovene kan komme med i landdistriktsprogrammet for 2007-2013. Skovforeningen er glad for åbningen og afventer nu spændt udspillet fra Ministeren.

Fødevareministeren er ved at åbne for at skovene kan komme med i landdistriktsprogrammet for 2007-2013. Han går nu i tænkeboks med sine embedsmænd og kommer med et udspil i februar. Det er konklusionen efter han mødte Dansk Skovforening i går (tirsdag 30. januar) og var i samråd i morges i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

– Det er helt udramatisk, udtalte ministeren efter samrådet til Ritzau. – Vi har gået programmerne igennem og set på hvilke af dem der er interessante for skovbruget, og der var flere end dem der oprindelig var med, siger Hans Christian Schmidt.

Fødevareministeren varsler nu et ændringsforslag til det lovforslag om landdistriktsstøtte som Folketinget behandler i øjeblikket. Det skal godkendes af forligspartierne bag landdistriktsprogrammet, det vil sige Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

Skovforeningens reaktion

Skovforeningen er glad for den åbning der er kommet i sagen, og vi afventer nu spændt udspillet fra Fødevareministeren. Vi vil holde dampen oppe i den offentlige debat og understrege over for forligspartierne, hvor vigtigt det er at ordet “jordbrug” kommer ind i stedet for “landbrug” i landdistriktsprogrammet.

Ordet “jordbrug” er afgørende for at det hele vejen frem til 2013 står klart at også skovbruget kan søge projekter til forbedring af natur, miljø og konkurrenceevne på landet på lige fod med landbruget.

Politiske reaktioner

Under samrådet var det Ole Glahn og Johannes Poulsen (Det Radikale Venstre), Torben Hansen (Socialdemokraterne), Steen Gade (SF) og Per Clausen (Enhedslisten) der pressede på for at få skovene fuldt med i landdistriktsprogrammet på linie med landbruget.

Ole Glahn, som også er De Radikales landbrugsordfører, sagde efter samrådet i en pressemeddelelse:

Når skovene summer af liv, så summer livet også i landdistrikterne. Derfor er det glædeligt, at fødevareministeren åbner for, at også skovejerne kan søge støtte via landdistriktsprogrammet til naturprojekter. Skovejerne har hidtil ikke kunnet søge støtten til igangsættelse af projekter, fordi landdistriktsprogrammet kun støtter “landbrug” og ikke “jordbrug”. Det er vigtigt, at vi ser på landet som helhed – der både rummer bysamfund, landbrug og skovbrug. Og nu kan vi bedre sikre – gennem diverse naturprojekter – at skovene er et sted, hvor borgerne har lyst til at komme. Det vil også gavne livet i landdistrikterne.

Naturfredningsforeningens reaktion

Afdelingsleder Thomas Færgeman, Danmarks Naturfredningsforening, udtaler til Ritzau at han glæder sig over fødevareministerens indrømmelser:

Det handler ikke om at give penge til landmænd for at rejse skov, men om at sikre naturen i de skove, vi allerede har, og få nogle kedelige granplantager lavet om til dejlige bøgeskove til glæde for befolkningen og til glæde for dyr og planter.

Skovrejsning

En selvstændigt punkt debatten har været at landdistriktsprogrammet udelukker støtte til skovrejsning i neutralområderne. Det er områder der hverken er udpeget som ønsket eller uønsket til skovrejsning. Hvis der ikke plantes skov i neutralområderne, er der simpelthen ikke areal nok til Folketingets målsætning om at fordoble skovarealet.

Hvis fordoblingen af skoven skal ske, skal der udpeges mange nye skovrejsningsområder. Den udpegning skal i givet fald ske ude i hver enkelt kommune.

Det bliver en besværlig og langsommelig proces som Skovforeningen beklager.

Fødevareministeren vil ikke ændre dét punkt i landdistriktsprogrammet.