Seks organisationer: Skovene skal med i landdistriktsprogrammet

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, WWF Verdensnaturfonden, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne og Dansk Skovforening - appellerer til Regeringen om at inddrage skovene på lige fod med landbruget i landdistriktsprogrammet.

– appellerer til Regeringen om at inddrage skovene på lige fod med landbruget i sit program for udvikling af landdistrikterne.

Regeringen vil bruge 6 milliarder kr. på den ”største satsning på landdistrikter i Danmarks historie”. Halvdelen er betalt af EU, halvdelen af danske skatteydere.

80 % af pengene skal gå til forbedring af jordbrugets konkurrenceevne (”akse 1”) og til forbedring af miljø og landskab (”akse 2”). Men i Danmark skal skovene holdes ude fra denne satsning.

Det er komplet meningsløst at holde skovene ude

  • Det er i strid med EU’s intentioner med landdistriktsprogrammet at holde skovene ude.

  • Det er i strid med programmets erklærede målsætning om stærkere konkurrencekraft i skovsektoren at holde skovene ude.

  • Det er i strid med al logik hvis man vil skabe liv og udvikling på landet uden at bruge skovenes enorme værdier og muligheder: Skønhed, stilhed, sundhed, friluftsliv, turisme, arbejdspladser, træ (verdens mest miljøvenlige råstof ), biologisk mangfoldighed og miljøbeskyttelse.

  • Det er spild af ressourcer og mangel på helhedssyn at holde Danmarks skove ude af landdistriktsprogrammet.

Hvad skal der til?

Danmarks skove skal fuldt med i landdistriktsprogrammet, sådan som det er beregnet til fra EU’s side: Skovbruget bør kunne søge midler til akse 1 (land- og skovbrugets konkurrenceevne) og akse 2 (miljø og landskab) på lige fod med landbruget.

Vi, de undertegnede organisationer, appellerer derfor til Regeringen og Folketinget om konsekvent at skrive ”jordbrug” i stedet for ”landbrug” i landdistriktsprogrammet og i sin kommende lov om udvikling af landdistrikterne.

Så er problemet løst.

Yderligere oplysninger