CONCITO-kritik af CO2-fangst hviler på usikre antagelser

I en ny rapport vurderer tænketanken, at det er en fejl at investere i CO2-fangst på biomassefyrede anlæg. I Dansk Skovforening er vi helt uenige – bl.a. fordi CONCITOs konklusioner baserer sig på nogle tvivlsomme forudsætninger.

Foto: Malene Breusch Hansen

Den grønne tænketank CONCITO udgav i denne uge en analyse af forsyningssektorens potentiale for CO2-fangst – også kaldet Carbon Capture and Storage (CCS).

På baggrund af denne analyse mener CONCITO, at det kan være en fejl at investere i CCS på biomassefyrede anlæg (BECCS) – samt at investeringer i BECCS kan fastholde et unødigt stort biomasseforbrug i fremtiden. Det skyldes ifølge CONCITO, at der i fremtiden vil være et større pres på bioressourcen end hidtil antaget, og derfor forventer de, at prisen på biomasse vil stige yderligere.

I Dansk Skovforening er vi helt enige i, at der i fremtiden vil være et øget pres på bioressourcen, hvilket en nylig rapport fra Det Europæiske miljøagentur (EEA) også har påpeget. Vi vurderer derfor også, at biomasseprisen vil stige, fordi der i fremtiden vil være øget konkurrence om biomasse til alle mulige formål. Derfor er der også behov for at prioritere anvendelsen af biomasse.

Men CONCITOs konklusion, om at det er en fejl at investere i CO2-fangst på biomassefyrede anlæg, hviler på nogle usikre forudsætninger.

De antager nemlig, at prisen på biomasse til energiformål vil stige yderligere, fordi der potentielt kan være en betalingsvillighed for den midlertidige CO2-lagring, som træbiomassen kan tilbyde ved at blive liggende i skovbunden fremfor at blive udnyttet til energi.

Under denne forudsætning ville det givetvis være bedre for skovejeren at efterlade træet i skoven fremfor at sælge det til energi. I dette scenarie vil prisen på biomasse til energiformål derfor stige yderligere, hvilket ifølge CONCITO altså vil gøre CO2-fangst på biomasseanlæg urentabelt.

Det er bare ikke tilfældet lige nu. Og ifølge Ea Energianalyse, som har udarbejdet baggrundsanalysen for CONCITO, er det heller ikke særlig sandsynligt, at scenariet bliver til virkelighed i fremtiden. Det er nemlig kun, hvis den potentielle betalingsvillighed for at lade træet ligge i skoven får et prisgennemslag for biomassen, at en stor del af incitamentet til at etablere CO2-fangstanlæg (CCS) på biomassefyrede anlæg forsvinder. Og ifølge Ea Energianalyse er netop denne antagelse forbundet med en række usikkerheder.

Negative udledninger afgørende

CONCITO mener derudover, at investeringer i BECCS vil kunne fastholde et højt biomasseforbrug på bekostning af elektrificering – også selvom det ifølge tænketankes analyse vil blive urentabelt at bruge biomasse til CO2-fangst i fremtiden. Dansk Skovforening anerkender fuldt ud, at biomasseforbruget til energiformål i Danmark forventes at falde i de kommende år, hvilket vil ske helt naturligt, når energisystemet udbygges med mere vind- og solenergi.

Indtil dette er tilfældet, vil bæredygtigt produceret biomasse, der primært stammer fra restprodukter i skovbruget, spille en væsentlig rolle i det danske energisystem. Her udgør det et alternativ til fossile energikilder som olie, kul og gas. Ved etablering af CCS på biomassefyrede værker kan der yderligere skabes netto negative emissioner, hvilket er helt nødvendigt for at indfri Danmarks mål om klimaneutralitet i 2050.

Derfor mener Dansk Skovforening, at CCS i forsyningssektoren – og i høj grad på biomassefyrede værker – giver rigtig god mening i fremtidens energisystem.