Mål for det nationale skovprogram

Se Skovforeningens målsætninger for de nationale skovprogram som regeringens vil fremlægge sidst i 2014.

Skovforeningens 4 åbne skovkredsmøder i marts trak 230 deltagere til debat med Naturstyrelsen om Danmarks kommende nationale skovprogram. Tak til alle der mødte op. Det var livligt og gav Naturstyrelsen masser af forslag og ønsker at arbejde videre med. Skovprogrammet er planlagt til at være klar sidst i 2014.

Skovprogrammet er vigtigt. Det skal sikre helhed og balance i skovbrugets vilkår. Og det skal fremme chancerne for at der overhovedet vil blive ført reel og sammenhængende skovpolitik i Danmark.

Skovforeningen vil arbejde for at skovprogrammet kommer til at…:

1. Økonomi øverst

 • anerkende at bæredygtig drift af skovene forudsætter bæredygtig økonomi i skovbruget.

 • indeholde initiativer til sikring af bæredygtig økonomi i skovbruget, uden dræbende administrative krav.

 • indeholde betalingsordninger der gør det attraktivt og ubureaukratisk for skovene at producere mere af de værdier som samfundet vil have, fx biodiversitet.

2. Træproduktion

 • anerkende vigtigheden af øget træproduktion og øget træforbrug i Danmark – som middel til en grøn omstilling og en fossilfri fremtid.

 • anerkende at Træ Til Energis skovdyrkningsmodel (hjælpetræer med udtag af energitræ efter 10-20 år) er attraktiv både for samfundets energiforsyning, klimapolitik og langsigtede selvforsyning med gavntræ – og uden omkostninger for natur- og oplevelsesværdier. Samtidig skal skovprogrammet anerkende at skovejerne skal have grund til at tro på afsætningen af energitræ om 20 år for at være motiverede til den ekstra investering nu.
 • indeholde initiativer der fremmer produktion og forbrug af træ i Danmark, både til energi og til produkter. Blandt andet bør Danmark have et træbyggeprogram ligesom mange andre europæiske lande

3. Psykologi

 • anerkende vigtigheden af at opbygge tillid, samarbejde, frivillighed og respekt for ejendomsretten – for at motivere ejerne til at skabe værdier for naturen (fx biodiversitet) og friluftslivet.

 • indeholde initiativer til at fremme tillid og samarbejde mellem ejere, myndigheder, organisationer og skovgæster. Fx konkrete modeller for biodiversitetssikring baseret på frivillighed.

4. Viden

 • anerkende at et fagligt videntab i skovbruget (i forskning, i uddannelser og i praksis) er en reel trussel mod bæredygtig skovdrift i Danmark.

 • indeholde initiativer til at fremme skovbrugets forskning, uddannelser og rådgivning til skovejere. Blandt andet er der brug for forskning og videndeling om skovens sundhed og produktion under klimaforandringer.

5. Sammenhæng

 • anerkende nødvendigheden af overensstemmelse mellem Danmarks officielle skovpolitik og den reelle skovpolitik som ofte føres uden for Miljøministeriet – fx i Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Skatteministeriet og Finansministeriet.

 • indeholde initiativer til sikring af reel sammenhæng i Danmarks reelle skovpolitik.

 • være relevant og konstruktivt for alle typer skovejere – både private, kommunale og statslige.