Efter skovkredsmøderne om Danmarks nationale skovprogram

Skovforeningens 4 åbne skovkredsmøder trak i alt 230 deltagere til debat med Naturstyrelsen. På baggrund af møderne har Skovforeningen udpeget sine foreløbige målsætninger for skovprogrammet.

Skovforeningens 4 åbne skovkredsmøder i marts trak i alt 230 deltagere til debat med Naturstyrelsen om Danmarks kommende nationale skovprogram. Tak til alle der mødte op. Der var især skovfolk, men også deltagere fra Friluftsrådet og Naturfredningsforeningen til alle møderne.

Debatten var livlig og langvarig på alle møderne, og der kom mange og vidt forskellige emner op. Naturstyrelsen fik masser af forslag og ønsker at arbejde videre med i sin udvikling skovprogrammet for regeringen. Programmet er planlagt til at være klar sidst i 2014.

Skovforeningens foreløbige målsætninger for det nationale skovprogram

Skovprogrammet er vigtigt. Det skal sikre helhed og balance i skovbrugets vilkår. Og det skal fremme chancerne for at der overhovedet vil blive ført reel og sammenhængende skovpolitik i Danmark.

Skovforeningen vil især forfølge disse ønsker til skovprogrammet:

1. Økonomi øverst
 • Skovprogrammet skal anerkende at bæredygtig drift af skovene forudsætter bæredygtig økonomi i skovbruget.

 • Skovprogrammet skal indeholde konkrete initiativer til sikring af bæredygtig økonomi i skovbruget – uden dræbende administrative krav.

 • Skovprogrammet skal indeholde konkrete betalingsordninger der gør det attraktivt og ubureaukratisk for skovene at producere mere af de værdier som samfundet vil have, fx biodiversitet.
2. Træproduktion
 • Skovprogrammet skal anerkende vigtigheden af øget træproduktion og øget træforbrug i Danmark – som led i en grøn omstilling og som middel til en fossilfri fremtid.

 • Skovprogrammet skal anerkende at Træ Til Energis skovdyrkningsmodel (dobbelt plantetal med udtag af energitræ efter 20 år) er attraktiv både for samfundets energiforsyning, klimapolitik og langsigtede selvforsyning med gavntræ – og uden omkostninger for natur- og oplevelsesværdier. Samtidig skal skovprogrammet anerkende at modellen forudsætter at skovejerne får begrundet tro på afsætningen af energitræ om 20 år for at være motiverede til den ekstra investering i træplantning nu.

 • Skovprogrammet skal indeholde konkrete initiativer til at fremme produktion og forbrug af træ i Danmark, både til energi og til produkter. Blandt andet bør Danmark have et træbyggeprogram ligesom mange andre europæiske lande
3. Psykologi
 • Skovprogrammet skal anerkende vigtigheden af opbygning af tillid, samarbejde, frivillighed og respekt for ejendomsretten – for at motivere ejerne til at skabe værdier for naturen (fx biodiversitet) og friluftslivet.

 • Skovprogrammet skal indeholde konkrete initiativer til at fremme tillid og samarbejde mellem ejere, myndigheder, organisationer og skovgæster. Fx konkrete modeller for biodiversitetssikring baseret på frivillighed.
4. Viden
 • Skovprogrammet skal anerkende at et fagligt videntab i skovbruget (i forskning, i uddannelser og i praksis) er en reel trussel mod bæredygtig skovdrift i Danmark.

 • Skovprogrammet skal indeholde konkrete initiativer til at fremme skovbrugets forskning, uddannelser og rådgivning til skovejere. Blandt andet er der brug for forskning og videndeling om skovens sundhed og produktion under klimaforandringer.

5. Sammenhæng

 • Skovprogrammet skal anerkende nødvendigheden af overensstemmelse mellem Danmarks officielle skovpolitik og den reelle skovpolitik som ofte føres uden for Miljøministeriet – fx i Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Skatteministeriet og Finansministeriet. Det er afgørende for at sikre skovene imod skadelige hovsa-effekter fra andre politikområder.

 • Skovprogrammet skal indeholde konkrete initiativer til sikring af reel sammenhæng i Danmarks reelle skovpolitik.

 • Skovprogrammet skal være relevant og konstruktivt for alle typer skovejere – både private, kommunale og statslige.