Vær med i Genplant Planeten 2017

6. - 10. november afholdes klimaprojektet Genplant Planeten, hvor skolebørn planter træer for et bedre klima. Vi efterlyser skovejere som vil stille areal til rådighed for skolerne.

Dansk Skovforening afholder 6. – 10. november klimaprojektet Genplant Planeten, hvor skolebørn over hele landet inviteres ud at plante træer for et bedre klima.

I denne uge har vi åbnet for skolernes tilmelding til Genplant Planeten 2017.

Skolerne kan plante træerne på egen jord eller i skove som de selv kontakter eller i skove som har lagt invitationer ud på Danmarkskortet. (Klik på skove i højre margin.)

Vi samler nu skove som har lyst til at invitere skoler ud at plante

At få en klasse eller en hel skole ud og plante træer i skoven er en rigtig god måde at lære børn om plantning, dyrkning, fældning og brug af træer til produkter og energi. Har du derfor et areal der er velegnet til formålet, kan du lægge en invitation til et træplantningsarrangement for de lokale skoler ud på vores kort ved at udfylde denne formular.

Vi håber at få mange invitationer fra skove.

Vi har opfordret skolerne til at se på kortet over skove der inviterer, så eleverne kan komme ud med spader og røjsere i den virkelige skov. Så opret din invitation så hurtigt som muligt.

Sidste tilmeldingsfrist for skoler er d. 1. september.

Hvis skoler henvender sig til dig

Hvis skoler henvender sig til dig for at komme ud at plante til november, skal I aftale hvilke træer der skal plantes, hvor de skal leveres og hvornår de skal plantes. Skolen melder sig derefter til Genplant Planeten og bestiller træer. Ved skolens tilmelding får du en kvittering med detaljerne i jeres aftale.

Vi tilbyder 100 gratis træer pr. klasse. Der er tre forskellige plantesække at vælge imellem:

  • Våd jord: Stilkeg, Lærk, Rødel og Spidsløn
  • Let næringsfattig jord: Vintereg, Vortebirk, Fuglekirsebær, Skovfyr
  • Stærkt næringsrig jord: Stilkeg, Bøg, Lærk, Avnbøg

Alle træer er af god kvalitet. Danske Planteskoler står for pakning og levering af træer til en aftalt adresse. Vi har i alt 50.000 træer at dele ud.

Hvis du hellere selv vil bestemme hvilke træer som bliver plantet i din skov, er du velkommen til selv at stille træerne til rådighed. Det aftaler du med skolen.

Pædagogik – og din rolle under plantningen

Det er vigtigt at eleverne forstår hvorfor de planter træer og hvordan skov, træ og klima hænger sammen. Skovforeningen sørger for at skolerne får undervisningsmaterialer så de kan arbejde med stoffet både hjemme i skolen og ude i virkeligheden. Det er lærernes opgave at sørge for at klasserne er velforberedte når de tropper op i skoven.

Vi vil gerne at du er tilstede under plantningen og fortæller hvor der skal plantes, hvordan man planter, hvad der plantes og hvorfor det er godt for skoven.

Historie og sponsorer

Genplant Planeten kampagnen er blevet afholdt i 2009, 2010, 2015 og 2016. I alt har 90.000 børn plantet 240.000 træer over hele landet og er blevet klogere på klimaforandringer og hvad vi kan gøre ved dem. Det har hver gang vakt stor interesse fra medierne som har sat fokus på skovens og træets betydning for klimaet.

Genplant Planeten er støttet økonomisk af Nordea-fonden, DONG, udlodningsmidler til friluftsliv, 15. Juni Fonden og Danske Planteskoler.