Kronprinsessen, børnene og træerne gavner klimaet

Ingen ved hvor mange hundredetusinde skoleelevers plantninger der skal til før politikerne ser lyset i at bruge skov og træ i klimapolitikken. Men det er sikkert at plantningerne gør en forskel – for børnene og for de millioner der ser dem i medierne.

Kronprinsesse Mary med spade og gummistøvler var ikke til at stoppe da hun den 2. november plantede en rækkefuld bøgetræer sammen med 120 københavnske skoleelever. Alles begejstring for at sætte træer i jorden for et bedre klima var til at tage og føle på.

Sådan var det også for de 15.000 andre elever der deltog i Skoven i Skolens kampagne Genplant Planeten i første uge af november. Børnene oplevede at de selv kan gøre en forskel ved at plante træer.

Samtidig har de lært hvordan plantning af træer, dyrkning af skov og brug af træ gavner klimaet – og hvor vigtig en rolle verdens skove spiller i kampen mod klimaændringer.

FN er ikke klar til stor aftale om skov, træ og klima

I december afholder FN klimatopmødet COP 21 i Paris.

Skov og træ har altid været et smertensbarn i FNs klimaforhandlinger fordi interessemodsætningerne er så mange og store på området.

Sandsynligvis kommer en aftale fra COP21 kun til at berøre skov når det gælder en indsats imod kulstofudledning fra afskovning.

Der er desværre endnu ikke udsigt til en mere vidtgående aftale om at udnytte mulighederne i at plante skov, dyrke skov og bruge træ til lagring af kulstof og erstatning af kul, olie, gas, metal, beton og alle de andre mindre miljøvenlige materialer.

Det er paradoksalt når stort set alle er enige om at en fossilfri fremtid er hvad verden bør forberede sig på. Og en fossilfri verden må nødvendigvis bygges på plantestof, ikke mindst træ.

En dansk indsats

De lange udsigter til en FN-aftale om skov, træ og klima bør dog ikke forhindre Danmark i selv at gøre noget ved sagen. Politikerne kan gøre meget:

  • Lav en dansk skovpolitik, og slå fast at et aktivt og produktivt skovbrug skal være et virkemiddel i klimapolitikken.
  • Fastsæt politiske mål for brug af træ i byggeriet. Sats på forskning, udvikling, undervisning og forbrugerinformation om træbyggeri og dets gavn for klimaet.
  • Fastsæt politiske mål for brug af træ til energi. Træenergi er både klimavenlig, vedvarende, forsyningssikker og gavner beskæftigelsen på landet.
  • Fasthold de politiske mål for skovrejsningen, og før dem ud i livet.

Skovbrugets indsats

Det er ikke til at vide hvor mange hundredetusinde skoleelevers plantninger der skal til før politikerne ser lyset i at bruge skov og træ i klimapolitikken.

Men det er sikkert at plantningerne gør en forskel – for børnene selv og for de millioner af danskere der ser elevernes plantninger i medierne.

Skolerne planter træer med Genplant Planeten igen i første uge af november 2016. Vi opfordrer alle skovenes ejere og ansatte til at deltage og at lægge skov og tid til.

Stor tak til alle som var med i 2015.