16.000 skolebørn har plantet træer

I anden uge af november plantede 85 skoler over hele landet 35.000 træer som del af projektet Genplant Planeten.

Det bedste man kan gøre når man arbejder i skoven er at plante træer til de næste generationer. Det allervigtigste der kommer ud af skoven er træ, som I bruger til gulve, møbler, tøj og papir. Det fantastiske ved træ er at jo mere vi bruger, jo mere kan vi producere.
Skovforeningens næstformand, skovrider Niels Otto Lundstedt, talte til to hundrede børn på Gungehusskolen i Hvidovre vest for København. Det var et pressemøde som var den officielle start på kampagnen Genplant Planeten. I den anden uge af november plantede 16.000 skolebørn på 185 skoler over hele landet 35.000 træer.
Inden Niels Otto Lundstedt talte havde skoleleder Maja Alvang Jespersen haft ordet:
“For Gungehusskolen er Genplant Planeten et vigtigt projekt. Vores elever lærer både om den praktiske del ved at plante, og hvorfor træer er vigtige for klimaet. Eleverne får viden om træ som materiale og som grøn energi. Man lærer rigtig godt når man bruger kroppen og får frisk luft, fortsatte Hvidovres borgmester, Helle Adelborg. Det giver god mening at plante noget skov og lave grønne uderum, hvor I kan få undervisning og være sammen.”

Efter de officielle taler fik børnene endelig lov at gå i gang med plantningen. Selvom jorden var tung og nogle af spaderne ret små, så arbejdede de meget ihærdigt, og alle træerne kom i jorden med roden nedad.

 

Formål med Genplant Planeten

Formålet med Genplant Planeten er at børn kan handle aktivt for et bedre klima ved at plante træer.
Der er to måder at formindske mængden af CO2 i atmosfæren: Vi kan udlede mindre CO2 – og vi kan fjerne CO2 fra luften og gemme den. Træer kan begge dele. Ved fotosyntesen optager træerne CO2 fra luften, og herefter bliver CO2 lagret som kulstof i træernes ved og i jordbunden.

Træplantningen giver mulighed for at fortælle børnene mere om træer og klima. Skoven i Skolen har udviklet undervisningsmateriale i fagene Natur/Teknologi, Dansk og Matematik for alle klassetrin til og med 9. klasse. Til træplantningen i årene 2015-2017 er desuden udgivet et hæfte ”Træets kredsløb og klimaet”. Læs selv alle materialer på Skoven i Skolens hjemmeside.

 

Støtte

Genplant Planeten gennemføres af Skoven i Skolen.

Projektet støttes økonomisk af Nordea-fonden, DONG Energy, DAPO, udlodningsmidler til friluftsliv, Danske Planteskoler og 15. Juni Fonden.

Skoven 12/16 bringer en længere artikel med fotos fra træplantningen.