Velkommen til interesseorganisation for mountainbikere

Mountainbikes giver anledning til mange konflikter i skovene. Men nu er etableret en interesseorganisation som kan børe det nemmere at løse problemer.

Mountainbike-sporten er i rivende udvikling, og skovene er et yndet mål for udøverne.

Men mountainbikes giver anledning til mange konflikter i skovene – i forhold både til andre skovgæster, til naturen og til ejerne. Det har ikke gjort det nemmere at mange mountainbikeryttere er uorganiserede. Og selv om der findes lokale klubber, har der ikke hidtil været en samlet interesseorganisation for Danmarks mountainbike-klubber at føre dialog og løse problemer med.

Men nu sker der noget. Der er etableret en fælles interesseorganisation for mountainbikere i Danmark, MTB Danmark. Både personer, klubber og virksomheder kan blive medlem.

Skovforeningen hilser den nye organisation meget velkommen, og vi ser frem til samarbejdet.

I første omgang vil vi gerne i fællesskab udarbejde guidelines for hensynsfuld mountainbikekørsel. Den mange steder anvendte formulering om at det er lovligt at køre på ”uofficielle trampestier og øvrige cykelspor” ændres. Formuleringen er skrevet ud fra en praksis der er aftalt i statsskovene. De kommende guidelines vil være i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven adgangsregler. Det indebærer at der kun må cykles på stier der er egnede til cykling med ”en almindelig cykel”, og i lovens forstand er det ikke en mountainbike.

Download

Læs mere om MTB Danmark og Skovforeningens planlagte samarbejde med denne i artiklen Mountainbike og skovene (PDF-fil) fra Skoven 12/2011.