Natur- og Miljøklagenævnet enig med Skovforeningen om cykling

Natur- og Miljøklagenævnet fastslår at retten til at cykle på skovstier der er egnet til cykling med almindelige cykler, ikke kan udstrækkes til også at gælde stier som er egnede til at cykle på med mountainbikes. Skovforeningen er enig.

Natur- og Miljøklagenævnet har i en kendelse fastslået, hvor der må køres på mountainbikes i skovene.

I kendelsen siges det blandt andet:

Da adgangen til en bestemt type færdsel – i dette tilfælde cykling – ifølge lovbemærkningerne til § 23, stk. 5, forudsætter, at stien fremtræder som egnet til cykling med almindelige cykler, finder Natur- og Miljøklagenævnet herefter ikke, at der er adgang til at færdes på cykel på stien. Ejeren kan derfor med hjemmel i lovens § 23, stk. 5, forbyde cykling på stien. Det er dog en forudsætning, at en evt. afspærring/skiltning ikke forhindrer gående færdsel, herunder muligheden for at trække en cykel gennem en afspærring.

Kendelsen følger 100% Skovforeningens opfattelse af lovens regler og forudsætninger om hvor det er lovligt at cykle: Der må kun cykles på mountainbikes på de veje og stier der er egnede til cykling på almindelige cykler – dette uanset at mountainbikes i dag er blevet langt mere almindelige end tidligere.

Det er fortsat lovligt at færdes til fods på veje og stier som der ikke lovligt kan cykles på. Disse principper har flere kommuner også fulgt i konkrete afgørelser.

Nyt problem: Retshåndhævelsen

Natur- og Miljøklagenævnet fastslår desuden at hvis den del af stien der ikke lovligt må cykles på, bliver afspærret – fx i form af låger eller sluser – skal der være en passage der tillader færdsel til fods med mulighed for at trække en cykel igennem. Der må samtidig opsættes skilte med et cykelforbud.

Sådan en passagemulighed med cykel kan imidlertid give problemer med håndhævelsen af cykelforbuddet: En mountainbikerytter der trækker sin cykel på en udfordrende strækning (den er jo uegnet til cykling med almindelig cykel), må blive stærkt fristet til at hoppe op på cyklen når nu den er mellem hænderne.

Skovforeningen vil følge udviklingen nøje, og vi hører gerne medlemmernes erfaringer med håndhævelse af reglerne på strækninger hvor kommunen eller Natur- og Miljøklagenævnet har besluttet at cykling er ulovlig.

Læs regler

Her er en uddybning af reglerne om cykling i skov.
 
Og her kan du finde de generelle regler for adgang i skov.