Vis affaldet frem

Et hensynsløst mindretal af danskere smider stadig mere affald fra sig i skovene. Skovforeningen opfordrer skovejerne til at vise affaldet frem. Læs lederen fra Skoven 12/06.

Et hensynsløst mindretal af danskere smider stadig mere affald fra sig i skovene. Det er alt fra øldåser og ispapir til byggeaffald, køleskabe og campingvogne der smides derud. Ulideligt for skovgæsterne, og endnu værre for skovejerne der også får besvær og udgifter af affaldet.

Hvis skidtet er smidt fra offentlig vej eller hvis oprydningen af den enkelte bunke ikke kommer over 1.000 kr, hænger skovejeren på regningen for både oprydning og affaldsafgift. Alle kan se urimeligheden.

Skovforeningen har i efteråret bedt Miljøminister Connie Hedegaard se på problemet. Vi foreslog:

  1. Affald smidt langs offentlig vej ind på private skov- og naturområder bør fjernes uden udgift for lodsejeren. Ordningen bør finansieres via affaldsafgifterne.
  2. Den offentligt betalte fjernelse af affald fra private skov- og naturområder bør ske periodisk (et par gange om året, afhængig af mængderne på ejendommen) og ikke som nu fra gang til gang og fra affaldslæs til affaldslæs.
  3. Kravet til lodsejeren om politianmeldelse af hver enkelt affaldslæs før det offentlige vil betale fjernelsen, må opgives. Et fotografi må være dokumentation nok.

Miljøministeren kvitterede ved at indkalde os, andre organisationer og en række politikere til et møde om affald generelt. Resultatet var:

  • Kommunernes Landsforening vil opfordre de enkelte kommuner der skal samle affald på de offentlige veje til også at indsamle affald der er smidt langs vejene og ind i skovene – selv om de ikke har pligt til det.

  • Miljøministeren vil se på skovbrugets brand-, tyveri- og hærværksordning med henblik på justeringer af administrationen, herunder kravet til skovejerne om politianmeldelse af hvert læs affald.
  • Regeringen vil sammen med myndigheder, organisationer og virksomheder gennemføre en kampagne til generel nedbringelse af henkastet affald i Danmark.

Vi er glade for at så mange parter nu fokuserer på problemerne med henkastet affald i Danmark.

For skovejerne gælder det om følge op: Gør opmærksom på problemet lokalt. Vis affaldet frem. Tag billeder af affald smidt i skovene og send billederne til de lokale aviser. Ring også til lokalradioen og fortæl om det.

Alle vil være interesserede i at hjælpe. Alle vil være enige i skovejerne ikke skal stå alene med dette problem.