De private skoves økonomi 2018

Regnskabsstatistikken for de Private Skoves Økonomi viser et positivt bidrag til skovenes økonomi fra den traditionelle skovdrift på 212 kr/ha, mens andre indtægter fra fx jagt og boligudlejning fortsat bidrager væsentligt til det samlede overskud.

Det overordnede billede er, at der på landsplan er en lille stigning i overskuddet sammenlignet med 2017.

Statistikken viser at den traditionelle skovdrift fortsat giver et positivt resultat (212 kr. pr. ha) og sammen med andre indtægter giver et overskud på samlet 1.158 kr. pr. hektar.

Der har der de senere år været faldende tilslutning til statistikken og igen i år er antallet af deltagende distrikter og indberettede hektarer desværre faldet. Det betyder at vi for år 2018, nu kun kan vise opgørelsen for hele landet samlet og ikke udspecificeret på landsdelsniveau som i alle tidligere år. Tallene bør derfor anvendes med påpasselighed.

Regnskabsstatistikkens gennemsnitstal for 2018 ser således ud:

Traditionel skovdrift (træproduktion og juletræer og pyntegrønt) 212 kr./ha
Andre indtægter (herunder jagtleje) 1.076 kr./ha
Samlet resultat af skovdriften før rentebetaling, afskrivning og tilskud 1.158 kr./ha

Resultaterne er højere end i 2017 hvor den traditionelle skovdrift gav et overskud på 139 kr./ha., og det samlede resultat var 1.134 kr./ha.

Økonomien for de private skove kan også fremstilles i en modelberegning som giver et overskud på 197 kr/ha som vist i figuren nedenfor, baseret på følgende forudsætninger:

  • Resultatet for Private Skoves Økonomi 2018
  • Modelejendom belån med 50% af den offentlige vurdering og med rente niveau svarende til gennemsnitsrenten for jordbrug i 2018
  • Uden aflønning af ejeren.

Ønsker du at læse en mere beskrivende artikel om resultaterne finder du den i næste nummer af SKOVEN 12/2019.

Sådan får du fat i publikationen Private Skoves Økonomi

Private Skoves Økonomi 2018 udgives kun i PDF-format.

Er du medlem af Dansk Skovforening, kan du hente regnskabsstatistikken i medlemsafdelingen her på hjemmesiden (kræver login).

Er du ikke medlem af Dansk Skovforening, kan du købe udgivelsen ved at kontakte os.

Ønsker du at vide mere om statistikken Private Skoves Økonomi, kan du kontakte Lasse Zöga Diederichsen eller Christian Jürgensen.