Tal for private skoves økonomi 2015

Statistikken over de private skoves økonomi for 2015 viser et lille fald i det samlede overskud sammenlignet med 2014.

Med nogen forsinkelse er vi nu klar til at præsentere statistik for de private skoves økonomi for 2015. Det overordnede billede er at der på landsplan er et lille fald i det samlede overskud sammenlignet med 2014.

Statistikken viser at efter betaling af renter, men før aflønning af ejerne gav de private danske skove et gennemsnitligt overskud på 68 kr./ha.

For en gennemsnitlig hektar ser fordelingen således ud:

Figuren viser en modelberegning baseret på:

  • Resultater fra Private Skoves Økonomi 2015.
  • Modelejendommen er belånt med 50% af den offentlige vurdering. Vi har i 2015 valgt at anvende Danmarks Statistiks renteniveau for jordbrugsejendomme, hvor andelen af fast forrentede lån udgør en større andel end vores beregninger de senere år.
  • Skovejerens eget arbejde med skoven aflønnes med 0 kr.

Læs mere om hvordan de forskellige udgifter og indtægter er fordelt i aprilnummeret af Skoven.

Private Skoves Økonomi 2015

Regnskabsstatistikken viser disse gennemsnitstal for 2015:

Traditionel skovdrift (træproduktion og juletræer og pyntegrønt) 271 kr./ha
Andre indtægter (herunder jagtleje) 983 kr./ha
Samlet resultat af skovdriften før rentebetaling, afskrivning og tilskud 1254 kr./ha

 

Køb regnskabsstatistikken

“Private Skoves Økonomi 2015” er netop udgivet og kan købes i Dansk Skovforening. Prisen er 150 kr. + moms for medlemmer og 300 kr. + moms for ikke-medlemmer.

Bestilling sendes til info@skovforeningen.dk.

Deltag med dine tal for 2016

Årsagen til den lille forsinkelse er at vi i 2016 gennemførte en modernisering af både den bagvedliggende database og indberetningssiden for Private Skoves Økonomi. Der har desværre været lidt udfordringer undervejs, som har forsinket færdiggørelsen af publikationen for 2015.

Til gengæld håber vi at det i fremtiden opleves mere smidigt at indberette data. Inden længe åbner vi for indberetningen af regnskabstal for 2016. Alle der har deltaget inden for de seneste 10 år vil automatisk få en invitation til at deltage. Har du ikke været med tidligere og har du lyst til bidrage, skal du være velkommen til at kontakte os.