Deltag i statistik og øg viden om træpriser

Dansk Skovforening opgør hver måned de seneste tal for salg af træ, så vi kan følge prisudviklingen, der har stor relevans for både vores medlemmer og vores politiske arbejde. Derfor opfordrer vi alle medlemmer med jævn hugst- og salgsaktivitet til at indberette til statistikken.

 

Dansk Skovforening har siden årtusindskiftet hver måned udgivet de nyeste tal for prisudviklingen i det danske råtræsmarked for de vigtigste sortimenter (med tre 3 måneders forsinkelse i henhold til konkurrenceloven). Det gør vi for at skabe et fælles udgangspunkt for værdiskabelsen i skovbruget, så vi løbende kan spore udviklinger og identificere nye sæson- eller konjunkturændringer, som har relevans for vores medlemmer og for vores politiske arbejde.

Dansk Skovforeningens prisstatistik er helt unik, fordi information om træpriser ikke indsamles og udgives andre steder, og den anvendes derfor ikke kun af os selv og skovejere, men også af universiteter, styrelser, realkreditinstitutioner mv., når de skal finde information om træprisernes udvikling i Danmark.

Prisstatistikken er imidlertid baseret på frivillig indberetning af handler fra skovdistrikter, og få indberetninger gør statistikken sårbar over for udsving i enkelte skovejendommes hugstaktivitet. Derfor opfordrer vi alle medlemmer med jævn hugst- og salgsaktivitet til at indberette til statistikken, så den kan stå så stærkt som muligt.

Alle indberetninger er fortrolige, og vi modtager og behandler data efter en fast procedure, som sikrer fuld anonymitet.

Kontakt Frederik Falk-Sørensen i Dansk Skovforenings sekretariat for at få mere at vide om, hvordan du som skovejer kan bidrage til prisstatistikken.