Ministeren viser forståelse for skovens tørkeskader

Skovene rammes også hårdt af tørken. I et interview i P1 morgen redegør Formand Niels Iuel Reventlow for situationen og skovbrugets behov for tørkehjælp.

Dansk Skovforening skrev i slutningen af juli til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen og Skatteminister Karsten Lauritzen omkring vores bekymring for de skader tørken vil forvolde på skovene og med en opfordring til regeringen, om at give skovbruget en hjælpende hånd.

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen viser i sit svar forståelse for skovbrugets situation og oplyser at han ser frem til at få Dansk Skovforenings vurdering af skaderne. Han oplyser at han har sendt anmodningen om hjælp videre til Skatteministeriet.

Der kan dog gå længere tid før de samlede skader af tørken kan gøres op, men vi er i øjeblikket ved at indsamle skovejerne observationer og vil sammen med Københavns Universitet komme med et bud på skadernes omfang.

Unge lærk ser ud til at være hårdt ramt af tørken, hvilket ses tydeligt i denne bevoksning fra Sdr. Omme Plantage.

Behov for at se på skoves rammevilkår

Skaderne kan få store økonomiske konsekvenser for skovbruget og i et interview i P1 morgen fortæller Formand Niels Iuel Reventlow:

Ligesom med mange stormfald, så er der en almindelig erhvervsrisiko ved skovdrift, der medfører omkostninger, man som ejer selv må bære i en tørkesituation

Men ligesom for ekstreme stormfald er der i denne ekstreme tørke forhold, der kan betyde varige ændringer i erhvervets forhold, og så kan det give god mening at se på rammevilkårene for erhvervet

Vi håber derfor at Skatteminister Karsten Lauritzen vil tage imod vores anmodning.

Download

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensens svar på vores henvendelse om tørkesitiationen i skovene: