Stormforsikring genoplivet

Skovforeningen har forhandlet sig frem til en ny basisforsikring for skovejere imod stormfald. Dermed er også tilskudene til gentilplantning genoplivet. Læs lederen fra Skovens novembernummer 2006.

Siden orkanen i 1999 har skovejere kunnet få tilskud til genplantning efter stormfald på en række betingelser. En af betingelserne var at skoven havde en basisforsikring imod stormfald. Og skovejere der har modtaget tilskuddet, skal opretholde forsikringen i 15 år efter sidste udbetaling.

Men siden 1. september 2006 har ingen skovejer kunnet opfylde disse betingelser. Alle hidtidige basisforsikringer blev opsagt af forsikringsselskaberne som ønskede at 5-doble præmierne for overhovedet at overveje at udbyde forsikringen igen.

Det ville have væltet forudsætningerne for de skovejere der er bundet til ordningen i 15 år. Og de dyre præmier ville desuden nok have skubbet nogle af de øvrige skovejere ud af ordningen.

Derfor har Skovforeningen sammen med Forsikringsmæglerfirmaet Aon hele året arbejdet hårdt på at etablere en ny basisforsikring. Vi har ønsket den lavest mulige præmie i erkendelse af at forsikringen først og fremmest er den adgangsbillet til gentilplantningsordningen som politikerne kræver.
Erhvervsministeren har i oktober imødekommet Skovforeningens ønske og er gået med til at udbetalingsbeløbet ved stormfald bliver nedsat fra 7.750 kr/ha til 3.000 kr/ha. Det nedsætter også præmien for skovejerne i forhold til de varslede markante stigninger.
Nu har vi en løsning. Det bliver med et nyt forsikringsselskab, og præmierne vil stige lidt. Men vi vurderer det som tåleligt og langt bedre end hvad vi først blev præsenteret for i den udbudsrunde som Skovforeningen har gennemført.

Alle skovejere der hidtil har haft basisforsikring hos Codan vil automatisk blive overflyttet til det nye selskab og få meddelelse herom. Man kan frit vælge om man vil fortsætte under de nye vilkår eller ej.

Men for skovejere der tidligere har modtaget tilskud til genplantning, gælder den gamle regel stadig: Hvis man ikke opretholder en basisforsikring, skal tilskuddet betales tilbage.

Med basisforsikringen af vejen vil Skovforeningen vende sig mod to andre opgaver på stormområdet:

– Vi vil gå til Regeringen og Folketinget for at få forbedret stormfaldsloven. I øjeblikket udelukker den skovejere fra at træde ind i ordningen hvis de ikke allerede er inde, eller hvis de ikke tegner forsikringen senest et halvt år efter at have købt en skov. Denne regel tjener intet formål, men holder blot skove ude af den ordning der skulle være til gavn for både skove, skovgæster og skovejere. Den regel må fjernes.

– Vi vil undersøge mulighederne for også at videreføre en frivillig tabsforsikring for stormfald. Sådan en blev også født i 2001 og er også opsagt af forsikringsselskabet.