Til alle skove: Vær med på Skovens Dag, søndag 1. maj 2016

Temaet for Skovens Dag 2016 bliver Skovens Liv. Vi opfordrer skovenes ejere, ansatte og frivillige organisationer til afholde et arrangement på dagen. For skovens skyld og for hele skovbrugets skyld.

kovens Dag 2016 afholdes søndag den 1. maj.

Vi opfordrer ejere og ansatte i skove over hele landet til at afholde et arrangement på dagen.

Og vi opfordrer spejdere, naturorganisationer, friluftsorganisationer, lokalmuseer og alle andre der kommer i skoven til at være med på et arrangement.

Hvorfor Skovens Dag?

Næsten alle kender og elsker skoven og får deres bedste oplevelser i fritiden i skoven.

Men kun få danskere ved hvilken gavn skovbruget gør for Danmarks skønhed, beskæftigelse, produktion, naturværdier, miljø og folkesundhed. Kun få ved fx at skovenes træ er verdens mest miljøvenlige råstof og nøglen til en fossilfri fremtid.

Vi må selv sørge for at fortælle om skovens og skovbrugets gavn og muligheder. Og Skovens Dag er den oplagte lejlighed til at gøre det.

Så vær med. For din skovs skyld og for hele skovbrugets skyld.

Tema og fotokonkurrence i 2016: Skovens Liv

Temaet for Skovens Dag 2016 er Skovens Liv. Det omfatter fx skovbrugets daglige arbejde, skovens planter og træer som kilden til alt liv i verden, skovens dyre- og planteliv, biodiversitet og friluftsliv.

Temaet giver gode muligheder for dialog om hvad der sker bag kulisserne i skovene og hvad skovbrugets arbejde betyder for skovenes gæster.

Det er også en god lejlighed til inddrage skovenes brugere og frivillige foreninger i arrangementet, fx spejdere, fuglekiggere, motionister, lokalhistorikere og brændesankere. Det er en god dag for alle disse mennesker at møde hinanden – og møde de mennesker der står bag skovene.

De deltagende skove bestemmer selv hvordan de vil bruge temaet.

Vi udskriver en fotokonkurrence hvor alle dagens gæster udfordres til at fotografere årets tema.

Stort eller lille arrangement?

Arrangementernes indhold er helt op til de enkelte arrangører. Det vigtige er blot at gæsterne oplever den gavn som skoven og skovens folk gør.

Antallet af gæster på det enkelte arrangement er mindre vigtigt. Mange private skove får den bedste dialog og de bedste nye netværk gennem mindre vandreture.

Et arrangement kan derfor gennemføres enkelt, billigt, uhøjtideligt og med stor succes.

Skovens Dag får også opmærksomhed i medierne og i lokalsamfundet. Et arrangement kan sprede viden om skovens og skovbrugets vilkår, sprede positive holdninger til skoven og skovbruget – og markedsføre produkter som fx brænde, juletræer og ridning.

Gode råd

Skovforeningen kan hjælpe med ideer, erfaringer, tal og fakta som kan bruges til planlægning af Skovens Dag.

Begynd med at læse vores Håndbog for arrangører på Skovens Dag.

Markedsføring

Skovforeningen står for den centrale markedsføring, blandt andet på www.skovensdag.dk og overfor landsdækkende medier.

Alle arrangører kan få plakater hvor de selv kan tilføje de praktiske detaljer om deres egne arrangementer – til opsætning i butikker, biblioteker, skoler, haller.

Den lokale markedsføring, fx kontakt til den lokale presse og opsætning af plakater, sørger de enkelte arrangører selv for. Skovforeningen kan hjælpe med gode råd.

Tilmelding

Send en uforpligtende mail til me@skovforeningen.dk hvis du er interesseret i at afholde et arrangement på Skovens Dag 2016. Så hører du fra os.