Håndtering af skovene i den offentlige vurdering 2012

Mange skovejere får i denne tid et brev fra SKAT som forbereder den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2012. Hvornår bør man reagere på SKATs brev? Hvilke konsekvenser kan det få? Læs Skovforeningens vejledning til skov- og naturejere.

Mange skovejere får i denne tid et brev fra SKAT som forbereder den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2012.

SKAT har besluttet at skovenes værdier som udgangspunkt ikke skal nyberegnes ved denne vurdering. I stedet vil tidligere vurderinger blive fremskrevet ud fra konstaterede handelspriser frem til september 2012.

I sit brev beder SKAT derfor skovejerne om selv at indsende oplysninger om eventuelle større ændringer i forudsætningerne for vurderingen. For eksempel:

  • ændringer i skovarealet ved salg eller køb
  • skovninger og nyplantninger i større omfang end almindelig skovdrift normalt medfører
  • større ændringer i træartssammensætningen
  • opståede sygdomsangreb m.m.

En tilbagemelding til SKAT kan medføre at SKAT sender et nyt skovskema til udfyldelse, men det er langt fra sikkert. Ofte vil SKAT nøjes med at tage stilling til de skete ændringer.