De sidste ti naturnationalparker på plads – her skal de ligge

Nu er de sidste af de i alt 15 planlagte naturnationalparker blevet placeret. Dansk Skovforening vil holde miljøministeren op på sit løfte om at inddrage naboer til de nye parker i planlægningen for at undgå negative effekter på naboarealer og opfordrer nabolodsejere til at holde øje med aktiviteter i lokalområdet.

Miljøministeriet har netop meldt ud, hvor de sidste af de i alt 15 nye såkaldte naturnationalparker bliver placeret på Danmarkskortet.

Naturnationalparker er et nyt koncept for statslige naturområder, der blev besluttet som en del af natur- og biodiversitetspakken i slutningen af 2020, hvor 888 mio. kr. blev afsat til naturen, herunder etablering af naturnationalparker.

De første to parker i Gribskov i Nordsjælland og Fussingø ved Randers blev allerede placeret på landkortet i forbindelse med aftalen om natur- og biodiversitetspakken, og derefter fulgte tre yderligere parker i foråret 2021: Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt. De sidste ti parker skulle efter planen have været udpeget inden årsskiftet, men modstand mod parkerne fra flere grupper fik Miljøminister Lea Wermelin til at udskyde beslutningen.

Men nu er den altså truffet, og de ti sidste naturnationalparker i natur- og biodiversitetspakken kommer til at ligger her:

  • Læsø Klitplantage (Læsø Kommune)
  • Hanstholm i Thy (Thisted Kommune)
  • Husby Klitplantage i Vestjylland (Holstebro Kommune)
  • Kompedal Plantage i Midtjylland (Silkeborg Kommune)
  • Mols Bjerge i Djursland (Syddjurs Kommune)
  • Nørlund Plantage og Harrild Hede i Midtjylland (Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune)
  • Draved Skov og Kongens Mose i Sønderjylland (Tønder Kommune)
  • Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn i Nordsjælland (Helsingør Kommune)
  • Bidstrupskovene på Midtsjælland (Lejre Kommune)
  • Ulvshale Skov på Møn (Vordingborg Kommune)

Naturnationalparkerne er udpeget ud fra en række kriterier, som skal sikre, at parkerne gavner naturen og biodiversiteten mest muligt – det gælder fx størrelse, biodiversitetsindhold, indhold af Natura-2000-arealer, egnethed til helårsgræsning, muligheder for friluftsliv, lokalforhold og komplementering på tværs af parkerne i forhold til fx geografi og naturtyper.

Sammenlagt vil de 15 naturnationalparker dække ca. 25.00 ha.

Husk at inddrage naboer

Dansk skovforening har gennem under processen med udpegning af naturnationalparkerne gjort opmærksom på, at etableringen indebærer en risiko for naboområder til de nye parker, og at det derfor er vigtigt at inddrage naboerne i processen. Det har vi blandt andet gjort ved to foretræder i januar og februar, først for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og derefter hos Folketingets Kulturudvalg.

Her har vi påpeget, at indhegningen af parkerne og udsættelse af store græssere kan få brugergrupper til at søge væk fra naturnationalparkernes arealer og i stedet flytte deres aktiviteter over til naboskovene – de private arealer. Desuden kan hegn og øget besøgstal påvirke vildtets fødesøgnings- og flugtmuligheder og stresse vildtet, hvilket vil svække bestanden. Og det rammer den private skovejer økonomisk, fordi indtægterne fra jagtlejere er en betydelig del af økonomien i mange private skove.

Driftsmodellen for naturnationalparkerne med rewilding kan betyde, at områderne bliver arnested for opblomstring af skadevoldere som fx barkbiller, som kan påvirke naboområder, og det samme gælder for genopretningen af naturlige vandforhold i naturnationalparkerne.

Miljøministeren har på et samråd om effekter på naboarealer i februar givet udtryk for, at hun forstår naboernes bekymring, og at myndighederne vil inddrage og lytte:

Man kan forestille sig en lang række af scenarier, der kan opstå som en direkte eller indirekte konsekvens af, at vi går ind og ændrer forvaltningen af et område. Her er inddragelse og dialog med lokale helt centralt. For selvfølgelig skal vi lytte, og selvfølgelig skal vi sørge for en grundig inddragelse af de private lodsejere, der er naboer til kommende naturnationalparker, sagde Lea Wermelin under samrådet ifølge talepapir fra mødet.

Naturstyrelsen afholder nu naturvandringer i de ti udvalgte områder og nedsætter en lokal projektgruppe i hvert område, som skal bidrage til udarbejdelsen af projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for parkerne. Det vil også ske i dialog med den videnskabelige arbejdsgruppe og den nationale interessentarbejdsgruppe. Herefter vil projektbeskrivelser og forvaltningsplaner komme i høring. Naturstyrelsen vil også fortsat og løbende invitere naboer og andre interesserede til naturvandringer i de udvalgte områder, lyder det.

Hvis du er nabo til en af de nyudpegede naturnationalparker, skal du derfor holde øje med, hvilke aktiviteter du kan deltage omkring planlægningen af parken i dit område. Du kan også tage kontakt til Dansk Skovforening, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig som nabo – vi følger processen nøje.