Brug mere træ i byggeriet til gavn for klimaet

Bygge- og anlægssektorens CO2-udledninger kan reduceres med op til 25 % ved at fremme anvendelsen af træ i byggeriet. Øget brug af træbyggeri bør derfor indgå i regeringens klimaplan.

Øget brug af træ i byggeriet kan hjælpe Danmark med at opfylde forpligtigelserne i Paris-aftalen, hvor en lang række lande har forpligtet sig til at reducere sine udledninger af CO2 markant frem mod 2050.

En rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at nye bygninger nu er så energieffektive, at klimabelastningen er større fra byggematerialerne end den belastning, der følger af energiforbruget gennem driften. Derfor giver det rigtig god mening at se på materialevalget ved nybyggerier og vælge træ frem for andre materialer.

Træ i byggeriet kan give store CO2-besparelser

Ved at fremme anvendelsen af træ i dansk byggeri kan der opnås store CO2-besparelser. Der kan spares over 360.000 tons CO2, svarende til at bygge- og anlægssektorens CO2-udledninger reduceres med op til 25 %, gennem øget træbyggeri.

Regeringen har varslet, at det kommende klimaudspil vil indeholde en strategi for opfyldelse af Danmarks EU-reduktionsmål i 2030 for udledningerne fra de ikke-kvotebelagte sektorer (byggeri, transport, jordbrug og affald), samt en klimaplan, som skal give et samlet overblik over regeringens initiativer og prioriteter på klimaområdet.

Derfor opfordrer Dansk Skovforening sammen med en række andre organisationer Folketingets Klima- og energiordfører til at fremme brugen af træ i byggeriet, når de skal forhandle om Danmarks kommende klimaplan.

Læs breve sendt til Folketingets klima- og energiordførere:

Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof og træ som byggemateriale gavner klimaet gennem to primære mekanismer: CO2-lagring og substitution. På billedet ses et nyt byggeri i Vanløse bygget udelukkende af præfabrikerede træmoduler.