Skovforeningen vil møde Skatteministeren om konjunkturudligning

Skovforeningen har skrevet (pdf-fil) til Skatteminister Holger K. Nielsen og bedt om et møde om vores – og et enigt Skovpolitisk Udvalgs – forslag om en konjunktur-udligningsordning for skovbruget.

Skovbrugets særlige problem sammenlignet med andre virksomheder er at indkomsterne svinger så kraftigt – ikke blot fra år til år, men fra årti til årti.

En konjunkturudligningsordning som den kendes fx fra Sverige, vil sikre at hugster sker på de skovdyrkningsmæssigt bedste tidspunkter og ikke ud fra skatte-overvejelser.