SKAT seneste praksis modarbejder den danske naturpolitik

SKAT strammer skruen og beslutter, at flere og flere skove er hobbyvirksomhed.

Mange mindre skove er nu i SKAT’s søgelys og flere får besked om, at deres skovdrift ikke længere er erhvervsmæssig virksomhed, men hobbyvirksomhed.

Hvad betyder det i praksis? Der betyder, at alle indtægter selvfølgelig fortsat er skattepligtige. Men det betyder samtidig bl.a., at driftsudgifter, der afholdes i skoven kun kan modregnes i indtægter fra skoven i samme år.

Der kan altså ikke – i modsætning til en erhvervsvirksomhed – ske modregning af udgifterne i anden indtægt hos ejeren, og der kan heller ikke fremføres underskud til modregning i efterfølgende års indtægter.

Til grund for SKAT’s vurdering ligger en række retningslinjer fra Højesteret, som Skovforeningen gerne oplyser om. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle retningslinjerne skal være opfyldt førend der kan være tale om en erhvervsvirksomhed, men at afgørelsen skal træffes ud fra en helhedsbetragtning.

Øget fokus hos SKAT skaber problemer for mindre skove

Med SKAT’s øgede fokus på området bliver det altså vanskeligere for de små og mindre skove at forblive en erhvervsvirksomhed, og en fastholdelse af de gældende regler vil samtidig betyde, at det bliver vanskeligere for skovene at imødekomme samfundets øgede krav til biodiversitet, herunder praktisering af naturnær skovdrift.

Skovforeningen hjælper gerne medlemmer, der gennem en helt almindelig driftsform i skoven, måtte være kommet i klemme i SKAT’s øgede fokus på hobbyvirksomhed.