Er nyplantet skov hobby eller erhverv?

På det seneste er dukket stadig flere sager op hvor SKAT betragter nyplantet skov som hobby og ikke vil tillade fradrag for udgifterne. Det strider dog imod Højesterets retningslinjer, og det er en bombe under Danmarks mål om at plante mere skov.

Er nyplantet skov hobby eller erhverv?

Selvfølgelig er der ikke et generelt svar på det spørgsmål. Men på det seneste er dukket stadig flere sager op hvor SKAT betragter nyplantet skov som hobby og derfor ikke vil anerkende fradragsret for udgifterne. Problemet er øjensynlig at SKAT ikke anerkender skovbrugets særkende, nemlig at der går mange år fra udgifterne er afholdt til indtægterne kommer. Samtidig mener SKAT øjensynlig at skovbrug skal give et overskud der aflønner både kapitalen og ejeren for at være erhvervsvirksomhed.

Disse to begrundelser følger dog ikke Højesterets gældende retningslinjer på baggrund af retspraksis.

Højesterets retningslinjer

For land- og skovbrug er der en særlig ligningsmæssig praksis ved vurderingen af om der er tale om en hobby- eller erhvervsmæssig virksomhed:

Det er IKKE et krav at land- og skovbrug skal kunne give et overskud efter aflønning af kapital og ejer. Og kun hvis en sådan ejendom selv efter en LÆNGERE årrække ikke kan udvise et overskud, kan der blive tale om at ejendommen karakteriseres som en hobbyejendom.

Andre erhverv skal kunne opvise et overskud efter aflønning af kapital og ejer – og inden for en KORTERE årrække.

Denne ligningsmæssige praksis er resultatet af Højesterets afgørelser på området.

Herudover indgår en lang række andre forhold i vurderingen, men ingen af disse er i sig selv afgørende for udfaldet.

Skovforeningen mødes med SKAT

Skovforeningen fik sat emnet på et møde i SKATs skattekontaktudvalg den 1. juni hvor det blev drøftet grundigt.

Udfaldet blev at der holdes et bilateralt møde den 27. august mellem SKAT og Skovforeningen. Senere har både CEGES (det tidligere Landbrugets Rådgivningscenter) og Dansk Gartneri udtrykt interesse i at deltage i mødet.

Hvis SKAT fastholder at praksis ikke er blevet ændret og at der blot er mere fokus på underskudsvirksomheder, tager Skovforeningen sagen op politisk.

Sådan en praksis vil nemlig lægge en bombe under Danmarks skovrejsningsmål gennem de seneste 30 år.