Skovforeningen presser stadig for ændringer i Stormfaldsloven

De åbenlyse problemer for skovene i Stormfaldsloven fik, efter alt for mange år, den tidligere regering til at nedsætte et udvalg. Skovforeningen er i god dialog med udvalget, men skovene går endnu en stormsæson i møde uden at problemerne er løst.

Skovforeningen har i mange år foreslået forbedringer af Lov om Stormflod og Stormfald. Blandt andet:
  • En klar definition af hvornår stormfaldsordningen aktiveres
  • Ensretning af reglerne for forsikring og stormfaldstilskud
  • Åbning af ordningen for alle skove
  • Administrative forenklinger.

Men revisioner af loven i 2012 og 2014 vedrørte stort set kun stormflodsreglerne.

2013-stormene udstillede mange af svaghederne i den eksisterende lov: Hvad er en “landsdel”? Hvordan og hvornår opgøres stormfaldet? Hvordan opgøres normalhugsten? Og der er problemer med afgrænsninger af spredt fald, fladefald og arealstørrelser med eller uden rande. Og meget mere.

Udvalg skal se på muligheder for ændringer

Vores gentagne henvendelser til skiftende erhvervs- og vækstministre om ændringer har i første omgang medført at et udvalg skal se på en eventuel revision af både stormfalds- og stormflodsreglerne.

Skovbruget har mødt udvalget og præsenteret vores forslag. Udvalget har nu bedt om endnu et møde, og vi forventer at det især vil koncentrere sig om samspillet mellem forsikrings- og tilskudsordningen.

Risiko for stormfald inden ændringer

Skovforeningen har understreget behovet for at stormfaldsreglerne ændres hurtigt – inden næste stormfald.

Men da udvalget først skal afgive sine anbefalinger sidst på året og Regeringen og Folketinget derefter skal se på sagen, er der risiko for at et stormfald i den kommende vinter bliver under de nugældende regler.

Det er stærkt utilfredsstillende.