Skovforeningens forslag til revision af PEFC-standarden

Læs Skovforeningens forslag til ny dansk PEFC-standard for skovdrift. Forslaget vil nu blive behandlet af PEFC Danmark.

Skovforeningens referencegruppe til revisionen af PEFCs danske skovstandard har holdt sit tredje møde og derefter sendt sit forslag til PEFCs arbejdsgruppe der skal udarbejde de nye kriterier for skovdriften.

Læs følgebrevet  til PEFCs arbejdsgruppe  (PDF-fil) fra referencegruppens formand Niels Otto Lundstedt.

Og læs hele forslaget til ny skovstandard for PEFC Danmark  (PDF-fil) fra referencegruppen. Rettelserne er skrevet ind i den gældende standard så direkte fremgår hvad der foreslås ændret.

Skovforeningens forslag er udformet ud fra det overordnede mål at:

  • beskrive kravene til et bæredygtigt skovbrug uden at forudsætte en bestemt driftsform (metodefrihed)
  • indeholde en fleksibilitet som tilgodeser det lokalitetstilpassede skovbrug
  • reducere de administrative krav så certificeringen billiggøres
  • certificeringen er troværdig.

Samtidig foreslås at standardens mange kriterier samles i 4 hovedgrupper:

  • en skovdyrkningsstandard
  • en miljø- og biodiversitetsstandard
  • en socialstandard
  • en planlægningsstandard.

Skovforeningens forslag vil nu blive behandlet i PEFCs arbejdsgruppe sammen med eventuelle forslag fra andre parter.