Alle statens skove skal nu certificeres

Nu kan staten dokumentere at de driver deres skove bæredygtigt på to af deres distrikter – Kronborg og Fussingø. Miljøministeren offentliggjorde d. 7. maj at resten af statens skovareal vil følge efter inden for et års tid.

Staten har valgt at gennemføre en dobbeltcertificering, hvilket vil sige at de lever op til både PEFC og FSC’s retningslinier for bæredygtig skovdrift. Miljøministeren udtaler i en pressemeddelelse:

Jeg er glad for at konstatere, at de to statsskove lever op til kravene. Derfor har jeg bedt Skov- og Naturstyrelsen om at gå videre med en certificering efter FSC- og PEFC-ordningerne af alle statsskovdistrikter, så vi virkelig kan få sat skub i brugen af ordningerne i Danmark.

Miljøministeren håber at de private skove vil følge efter og vil skabe incitament hertil bl.a. gennem de nye tilskudsordninger til bæredygtig skovdrift.

Læs mere om de to ordninger på www.pefc.dk og www.fsc.dk