Ny klima- og luftplan lægger op til udfasning af gamle brændeovne

Der stilles i dag mange krav i forbindelse med ejerskifte af en bolig. Regeringen vil supplere disse med et nyt krav om skrotning eller udskiftning af gamle brændeovne fra før år 2000.

Herudover vil regeringen indføre en skrotningspræmie på ca. 2.000 kr. for brændeovne fra før 1991, så også ejere af boliger, der ikke ejerskiftes, motiveres til at erstatte de ældste brændeovne med en nyere og mindre forurenende model.

Vi finder det positivt med dette initiativ, der vil bidrage gunstigt til at mindske partikelforureningen i Danmark.

Samtidig medfører forslaget, at der tages rimelige hensyn til de egne af landet, hvor en brændeovn er den eneste eller den væsentligste kilde til opvarmning af boligen. I områder med lave eller vigende boligpriser ville et krav om øjeblikkelig udskiftning af sådanne ældre brændeovne kunne have været ødelæggende for disse familiers økonomi.

Forslaget er derfor udtryk for en fornuftig balance mellem hensynene til reduktion af partikelforureningen og hensynene til familiernes økonomi i mange landdistrikter.