Generalforsamling 2021 og ekskursion til Lindenborg Skovdistrikt

Generalforsamling 2021 og ekskursion til Lindenborg Skovdistrikt.

Dansk Skovforening afholder generalforsamling torsdag den 24. juni 2021, kl. 10.00.

Morgenkaffe og udlevering af stemmesedler sker fra kl. 09.30.

Generalforsamlingen afholdes på Hotel Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, DK-9520 Skørping.

Stemmeret er betinget af, at kontingentet til Dansk Skovforeningen for 2021 er betalt.

Indkaldelsen og bilag er sendt til medlemmerne.

Stemmekort/fuldmagt

Stemmekort med fuldmagtserklæring udsendes separat til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekskursion til Lindenborg Skovdistrikt

Efter generalforsamlingen er der ekskursion med frokost til Lindenborg Skovdistrikt, som er en del af Danmarks største skovområde, Rold Skov i Himmerland.

Afholdelse af generalforsamlingen er betinget af de på nuværende tidspunkt gældende corona-restriktioner.

Såfremt generalforsamlingen må aflyses, vil der gå besked til alle medlemmer om aflysningen, ligesom aflysningen vil blive kommunikeret på Dansk Skovforenings forskellige kanaler. Generalforsamlingen vil i givet tilfælde blive afholdt på et senere tidspunkt eller på anden vis.

Generalforsamlingsmaterialet omfatter